مهدی کاظمی خواب غم لب تشنگی را خواب دیدم ولی آشفته و بی تاب دیدم شدم شرمنده وقتی که برادر لب خشک تو را در خواب دیدم

 

 

ماتم زهرا (س)

به سوگ ماتم زهرا (س) بمیرم

و با اشک غم زهرا (س) بمیرم

تمام هستی ام را می دهم تا

به زیر پرچم زهرا (س) بمیرم

 

 

منبر نیزه

ای عشق تو آمیخته با آیینم

وی نور همیشه منجلی بر دینم

بر منبر نیزه و نه بر اوج فلک

بر قله تاریخ تو را می بینم

 

تنها به دلیل عشق

بر دل غم و داغ و محنت گلگون شد

آوای صدای سخنت گلگون شد

تنها به دلیل عشق و مستی به خدا

زیر سم مرکبان تنت گلگون شد

 

 

 

منبع:

کاظمی، مهدی، بر مخمل گل سرخ، 1388، نشر صف، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده