یک نکته از هزاران (65)
خسارات جنگ بر عراق سرلشکر وفیق السامرایی از افسران اطلاعاتی عراق در زمان جنگ تحمیلی در باره خسارات عراق در این جنگ می گوید: جنگ عراق و ایران، اگر زد و خوردها و درگیری های شدید مرزی را نیز به آن بیفزاییم، بیش از هشت سال به درازا كشید.

 بر اساس تاریخ رسمی كه از سوی مراجع بین المللی نیز پذیرفته شده است، می توان گفت كه جنگ از ساعت 12ظهر روز 22 سپتامبر 1980 تا ساعت 24 روز 7/8/1988 به مدت 2877 روز یا 69036 ساعت، بدون وقفه ادامه داشت.

با پایان جنگ، صدام پشت تریبون میدان پیروزی بغداد ایستاد و درحالی كه عبای مشكی رنگ تابستانی و لباس سنتی عربی بر تن داشت، در جشن های بزرگی كه در حوالی كاخ ریاست جمهوری آغاز شده بود و در جمع هزاران نفر از مردمی كه به همین مناسبت گرد هم آمده بودند، با فریبكاری تمام شركت كرد؛ گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

گویی كه یك میلیون قربانی (كشته و زخمی و معلول) برجای نمانده، گویی كه 100 میلیارد دلار بدهی برجای نمانده.

گویی كه 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی كه پیش از جنگ در اختیار داشتیم، از بین نرفته است.

گویی كه 50 میلیارد دلار موادی كه به صورت های مختلف وجود داشت و در طول جنگ به هدر رفت، وجود نداشت و گویی كه ده ها میلیارد دلار، به دنبال متوقف شدن صادرات نفتی ضرر نكرده ایم.

گویی كه كینه ورزی هایی كه بر اثر مرور زمان از بین رفته بود، بار دیگر خود را نمایان نساخته است و انگار كه 60 هزار نفر اسیر نشده اند و مبانی جامعه متزلزل نشده است.

منبع:

السامرایی، وفیق، ویرانی دروازه شرقی، 1390، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده