یک نکته از هزاران (63)
کمک های اطلاعاتی آمریکا به عراق در جنگ تحمیلی سرویسهای اطلاعاتی امریكا (CIA) از اواخر مارس 1982 درزمینه کمکهای اطلاعاتی از همه جلوتر بودند.

 

این سرویس‌های اطلاعاتی مجموعه اطلاعاتی را در اختیار ما گذاشتند كه با وسایل فنی و یا انسان‌ها تهیه‌شده بود. من عکس‌هایی را كه به ‌وسیله ماهواره از اهداف نظامی و یا بسیج نیروهای ایران تهیه‌شده بود، مشاهده كردم.

ما به‌راحتی می‌توانستیم تصویر سربازانی را كه در پادگان‌های آموزشی ایران در حال آموزش نظامی بودند مشاهده كنیم، حتّی كسی كه در مراسم رژه، دست‌وپایش را به‌صورت اشتباه حركت می‌داد نیز در این تصاویر مشخص بود.

هنگامی كه کارخانه‌های سیمان را بررسی می‌کردیم، تعداد کیسه‌هایی را كه در یك مرحله روی كامیون ها بار می شد شمارش می كردیم.

ماهواره ها كلیة تحركات ایرانی ها در جبهه ها را برای ما زیر ذره بین گرفته بودند؛ از حركت تانك ها، توپ ها و قایق ها در هورها و در سواحل تا جابه جا شدن قرارگاه ها و ذخیره كردن تجهیزات پل سازی.

ماهواره ها نتایج حملات هوایی و موشكی ما را نیز گزارش می دادند. امریكایی ها همیشه با حمله به اهداف غیرنظامی ایران مخالفت می ورزیدند. البته حمله به كارخانه ها و كارگاه های مختلف ایران در این زمره نمی گنجید.

بنا بر دستورالعمل هایی كه از بالا ابلاغ شده بود، اجازة نشان دادن عكس های ماهواره ای جاسوسی به هیچ كس داده نمی شد. ولی آنها این عكس ها را برای تماشا به من نشان می دادند.

 

منبع:

السامرایی، وفیق، ویرانی دروازه شرقی، 1390، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده