بابایی آماده پرواز بود(انتشار مجدد)

بیانات در دیدار مسئولان عقیدتی-سیاسی نیروی انتظامی 83/10/23 سال 61شهیدبابایی را گذاشتیم فرمانده پایگاه هشتم شکاری اصفهان. درجه ی این...

خاطرات رزمی(30)

گفت کاری ندارد، دو تا خمپاره60 می­زنیم، کمی با فاصله از اینها، مثلاً یکی عقب و یکی جلو و راست...

تاثیر متقابل ارتش و سپاه برهمدیگر

پرسش و پاسخ هفته

باتوجه به برداشتی که از بیانات اساتید می شود، در شرایط آن زمان احتمال وقوع جنگ پیش بینی می شد....

آرام سخن بگو(10)

زمستان از راه میرسد. مأموریت ما کماکان ادامه دارد. تدارکات در قله آربابا واقعاً مشکل است و سرمای زمستان هم...

به یاد شهيد عباس بابایی

به روايت سرتیپ دوم خلبان فضل الله جاويد نيا؛ عباس خود را طعمه قرار مي داد در يكي از مأموريت...

یک نکته از هزاران (63)

کمک های اطلاعاتی آمریکا به عراق در جنگ تحمیلی سرویسهای اطلاعاتی امریكا (CIA) از اواخر مارس 1982 درزمینه کمکهای اطلاعاتی...

بررسی عملکردپدافند هوایی در دفاع از خارک در سالهای جنگ تحمیلی

پدافند هوایی ایران با استفاده از تجهیزات راداری و موشکی و توپخانه ضدهوایی و بهرهگیری از هواپیماهای رهگیر طرح پدافندی...

نبردهای خرمشهر و آبادان(77)

از نظر تلفات و ضایعات، به طور کلی عملیات ثامنالائمه یکی از عملیات کمتلفات ما بود. با توجه به اینکه...