یک نکته از هزاران (61)

خوزستان؛ سرزمین فضیلت های انسانی و الهی امیر سرتیپ ناصر آراسته خانواده های معظم شهدا از شما جوانان این انتظار...

نبردهای خرمشهر و آبادان(75)

باری! تلاش پیگیر نیروهای ما برای پیشروی و مقاومت سرسختانه دشمن در مواضع اصلی پدافندی شمال جاده ماهشهر ـ آبادان...

خاطرات رزمی(28)

ما توانستیم از داخل کانال ها که روز قبل موضع گرفته بودیم و به دشمن نزدیک شده بودیم بالا بیاییم....

خاطره ای از عملیات فتح المبین

آرام سخن بگو(8)

اواخر سال57 است. در مناطق مختلف، تعدادی افراد ناراضی به عنوان ضدانقلاب جمع شدهاند. در بعضی از شهرها، به ویژه...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...