شهید فلاحی از زبان همرزمان طرحهای شهید فلاحی مبنای علمی داشت امیر سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی من زمان شهادت سرلشکر فلاحی، دانشجو بودم. شهید فلاحی را از روی تحقیقاتی که درباره اش کرده ام می شناسم. چون دوبار بیشتر ایشان را ندیدم و آن هم در ضمن دو مراسم بود.

30 ماه از خدمت شهید فلاحی در دوره مرحوم بازرگان و سپس بنی صدر بوده است، به همین دلیل خیلی از افعال ایشان در خفا مانده و گفته نشده است.

شهید فلاحی زمانی که فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد، 27 سال از خدمتش می گذشت و بیشتر در قسمت های نظامی خدمت کرده بود. محیط جغرافیایی ایران و یکان های صف را خوب می شناخت بنابراین از نظر علمی و نظامی بسیار دارای تجربه بود.

تعریف واحدی برای مدیریت جهادی وجود ندارد اما راهبرد مقام معظم رهبری در این زمینه روشن است. معظم له معتقدند مدیریت جهادی مدیریتی است که مبنای علمی و نیت الهی داشته باشد. با این مبانی، مدیریت شهید فلاحی جهادی بوده است.

بیش از 10 عملیات مهم را در منطقه کردستان شهید فلاحی هم اعزام نیرو و هم طراحی و هم با حضور خودش عملی و هم رسان های کرده است. اولین فرماندهی را ایشان در کردستان تشکیل می دهد که فرماندهش شهید صیاد شیرازی است. در خوزستان از سه محور، جبهه را تجزیه و تحلیل می کرد: شلمچه، چذابه و دزفول.

سه طرح از ایشان برای جنگ تهیه شده که چون مبنای علمی داشته، طرح ها کارآمدی بودند. این طرح ها تا آزادسازی خرمشهر کارآمد بودند و دلیل موفقیت های ارتش در جبهه همین طرح های شهید فلاحی بود.

 

منبع: مجله صف، شماره443، خرداد97

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده