گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/04/97 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) به مدت 16 ساعت و به استعداد 181 نفر در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان برگزار گردید.

با بکارگیری تعداد 10  نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 19 ساعت نفر از تاریخ 19/04/97 تا 21/04/97 به مدت 3 روز اجرا نمود.

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده