خاطره ای از چگونگی تامین مهمات

نبردهای خرمشهر و آبادان(67)

هوا کمکم روشن شد و نیروهای دشمن توانستند جلو پیشروی نیروهای ما را بگیرند. عناصری از نیروهای دشمن اقدام به...

پرسش و پاسخ هفته

چرا باید تاریخ جنگ تحمیلی و مسائل مربوط به آن را بدانیم؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

خاطرات رزمی(20)

قبل از شروع عملیات بیتالمقدس شناسایی­ها شروع شد. واحدها هم آموزش میدیدند، هم برای شناسایی می­فرستادیم. مثلاً دسته­های شناسایی را...

یک نکته از هزاران (51)

شهید فلاحی از زبان همرزمان طرحهای شهید فلاحی مبنای علمی داشت امیر سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی من زمان شهادت...