پرسش و پاسخ هفته
آیا ایران توانست بعد از اتمام جنگ به حق خود و غرامت جنگی خود برسد؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

ما از نظر قانونی و سازمان ملل و روابط بین­ المللی به حق خودمان رسیدیم. زیرا عراق متجاوز معرفی گردیده و به پرداخت 249 میلیارد دلار خسارت جنگی محکوم شده است و از خاک ایران اسلامی بیرون رانده شد و البته با مشخص شدن چگونگی پرداخت غرامت باید آن را نیز به ایران پرداخت کند که در سوال قبل پاسخ داده شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده