پرسش و پاسخ هفته
در مورد خسارت جنگی توضیح دهید. چرا تا به حال نگرفته ایم؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

کارشناسان سازمان ملل متحد به مدت شش ماه در ایران خسارات وارده را مورد بررسی قرار داده و خسارت ایران را 249میلیارد دلار برآورد کرده اند. البته ادعای ما در این مورد بیش از هزارمیلیارد دلار می باشد. در پاسخ به چگونگی تعیین خسارات باید متذکر شد که بیشتر تخمین ها اقتصادی است تا جنبه های دیگر. یعنی تأسیسات شهری، کارخانجات، جاده ها، پل ها در مناطق غیرنظامی مورد بررسی قرار می گیرد.
به هر حال اینکه چرا ما پول مان را از عراق نگرفتیم دلایلی دارد؛ ازجمله اینکه سازمان ملل چگونگی پرداخت غرامت جنگی را روشن نکرده است. حتی اگر ما همان برآورد سازمان ملل را بپذیریم، چگونگی دریافت این غرامت مشخص نیست. این مسئله باید در مذاکرات دوجانبه بین ما و عراق حل و فصل شود و یا با مراجعه به یک دادگاه بین المللی و یا طرف سوم مورد قبول دوطرف، چگونگی پرداخت از سوی عراق مشخص گردد.
اما مهم تر این است که در حال حاضر به علت وضعیت خاصی که برای عراق بعد از جنگ پیش آمد، یعنی حمله مستقیم امریکا به عراق و سرنگونی صدام و رژیم بعث که با اشغال کشور عراق همراه شد، در حال حاضر فضا و زمان مناسبی برای دریافت غرامت از عراق نمی باشد و اساساً از نظر اقتصادی هم عراق در وضعی نیست که بتواند آن را پرداخت کند.
البته طلب ایران به قوت خود باقی است. ایران هم در مواردی پیگیری می نماید، اما این مسئله موکول به زمانی است که عراق از نظر سیاسی و حکومتی از ثبات لازم برخوردار شود. لذا در حال حاضر ما باید کمک کنیم تا عراق بتواند سرپا بایستد، تا بتواند امنیت خودش را برقرار کند. چون امنیت عراق باتوجه به مرزهای طولانی که با ما دارد، به امنیت ما بستگی دارد. ضمن اینکه ثبات و اقتدار دولت برخواسته از آراء مردم عراق برای ما منافع و ارزش مادی و معنوی فراوانی دارد که فشار به این دولت برای اخذ غرامت این قبیل منافع ما را خدشه دار می کند.
در اینجا یک سوال دیگر مطرح شده که چرا کویت غرامتش را از عراق می گیرد؟
پاسخ این است که سازمان ملل متحد از درآمدهای نفتی عراق درصدی را مشخص کرده است که هر خریدار به حساب کویت واریز نماید، ولی در مورد ایران مشخص نشده است و نیاز به ساز و کار مجدد دارد که تشریح گردید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده