یک نکته از هزاران (32)
اولين های دفاع مقدس (بخش دوم) - اولین فرماندهان نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس اولین وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش سرهنگ «جواد فکوری» بود. اولین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس تیمسار «ظهیرنژاد» بود.

اولين های دفاع مقدس (بخش دوم)

  • اولین فرماندهان نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس

اولین وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش سرهنگ «جواد فکوری» بود.

اولین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس تیمسار «ظهیرنژاد» بود.

اولین فرمانده نیروی دریایی ارتش ناخدا «بهرام فاضلی» بود.

اولین فرمانده سپاه پاسداران برادر «مرتضی رضایی» بود.

  • اولین ‌های تجاوز دشمن بعثی

اولین تجاوز هوایی دشمن به گمرک (بهرام آباد) مهران در تاریخ ۱۳فروردین سال ۱۳۵۸ انجام شد.

اولین تجاوز زمینی دشمن به قصر شیرین بود که در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۵۸ صورت گرفت.

اولین تجاوز دریایی دشمن در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۵۸ به منطقه خسرو‌آباد صورت گرفت.

اولین تجاوز زمینی – هوایی دشمن در روز ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ در منطقه خان‌لیلی صورت گرفت و تعداد این نوع تجاوز زمینی – هوایی تا ۳۱شهریور ۱۳۵۹ و آغاز رسمی جنگ تحمیلی به پنج مورد رسید.

  • اولین شهر های اشغال شده

سربازان عراقی در اولین روز مهرماه سال ۱۳۵۹ شهر سومار را تصرف کردند.

در دومین روز مهرماه نفت شهر و مهران و در سومین روز شهر موسیان، همچنین در چهارم مهرماه بستان به تصرف نیروهای عراقی درآمد.

اولین شهر بزرگ اشغال شده قصر شیرین بود که در پنجم مهرماه به دست نیروهای اشغالگر بعثی افتاد.

منبع:

کتاب اولین‏های دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی

سایت ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده