شکارچی تانک(20)
عملیات های والفجر 1و۲ و۳ برای شروع عملیات دیگر به منطقه عین خوش وارد شدیم در این منطقه بعد از چند ماه شناسائی و آمادگی و هماهنگی لازم در شب۲۱ فروردین۱۳62 عملیات والفجر1 آغاز شد و تنها یگانی که توانست هدفهای از پیش تعیین شده را تصرف کند، تیپ55 هوابرد بود.

اما متأسفانه به علت عدم موفقیت سایر یگانها در این عملیات تیپ55 هوابرد با دادن تعداد زیادی شهید و مجروح، توان رزمی خود را از دست داد و در نتیجه بایگانی دیگر تعویض گردید و آن یگان هم متأسفانه نتوانست دوام بیاورد که دستور عقب نشینی دادند. البته هم تیپ55  هوابرد و هم یگان جانشین در عدم نگاهداری مواضع تصرف شده، مقصر نبودند، زیرا تمام تلاش و کوشش خودشان را انجام دادند و این عراق بود که تمام امکانات و توان خود را متوجه آن منطقه کرده بود. در حدود68 ساعت به قول معروف در منطقه با آتش تمام سلاحهای خود جهنمی به پا کرده بود. من در آن عملیات نتوانستم کاری انجام دهم، زیرا منطقه متصرف تقریبا منطقه محدودی بود.

در اثر تیراندازی دشمن نفرات پیاده ما حتی نمی توانستند از سنگر سر بالا بیاورند، چه برسد که من با همراهان با آن آسیب پذیری که نسبت به سلاحمان داشتیم برویم و روی ارتفاع ایستاده ایستاده تیراندازی کنیم. از آن طرف تانک های دشمن از روی ارتفاعات190 جنب پاسگاه بجلیه راه یگان های خودی را هدف قرار داده بودند و چند تا آمبولانس را که جهت تخلیه مجروحین به جلو می رفتند منهدم کرده بودند. این اخبار به من اطلاع داده شد. من نیز رفتم مقابل ارتفاع۱۹۰ و مشاهده کردم تانک ها داخل سنگر هستند و زمانی که می خواستند تیراندازی کنند بیرون می آمدند. یعنی تیراندازی می کردند و زود به داخل سنگر بر می گشتند. من هم موشک انداز را موشک گذاری کردم و آماده زیر تپه نگاه داشتم، به کمک تیرانداز و راننده، قبضه را هماهنگی کردم و منتظر فرصت باقی ماندم. در همین حال با دوربین دو چشمی منطقه را نگاه کردم. دیدم که یکی از تانک ها حرکت کرد و از سنگر بیرون آمد. همزمان با آن تانک و به فرمان من، ما هم بالای تپه حاضر شدیم. بدون فوت وقت پریدیم پشت قبضه و بدون آنکه تانک فرصت تیراندازی را پیدا کند، من شلیک کردم و با اصابت موشک و آتش گرفتن آن، بقیه تانک ها دیگر جرأت بیرون آمدن از سنگر شان را پیدا نکردند و بدینوسیله توانستم جلوی تیراندازی آن تانک ها را بگیرم تا آمبولانس ها بتوانند رفت و آمد کنند. بعد از عملیات والفجرا، تیپ هوابرد مدتی در منطقه عین خوش بود تا اینکه عملیات موفقیت آمیز والفجر۲، در منطقه حاج عمران شروع شد. در آن عملیات به علت کوهستانی بودن منطقه، دشمن نتوانسته بود از تانک استفاده کند ولی به وسیله بالگرد های توپدار به هر شکل آزادی عمل نیروهای ما را سلب کرده بود.

منبع: تانک شکار رفیع(خاطرات سرهنگ جانباز رفیع غفاری)، جعفری، مجتبی،1395، انتشارات ایران سبز

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده