نبرد دلیران ایران زمین(22)

مأموریت که ابلاغ شد، سرگرد عباسی اظهار داشت: «من نه رئیس رکن2 دارم، نه به منطقه آشنایی دارم و نمیتوانم...

نبردهای خرمشهر و آبادان(41)

باری! روز سوم آبانماه نیز با نتیجه غمانگیزی در منطقه نبرد اروند رو به پایان بود. شکست حمله متقابل نگرانی...

جنگ و اسارت(10)

بعد از اين جريان صورتش برافروخته و بدنش به لرزه افتاد و با اضطراب و نگراني بلند شده و آسايشگاه...

شکارچی تانک(14)

به هر صورت با دستگیری آن عراقی و بررسی میدان مین، معبر را پیدا کردیم و جلو رفتیم. به اولین...

خرمشهر تا ابوغریب(16)

كار صليب سرخي ها سئوال: صليب سرخي ها چه مي كردند؟ صليب سرخ يكي دو بار با ما مصاحبه كردند...

یک نکته از هزاران (24)

سال ها قبل در اسکاتلند، حسن، عبد الحمید و گروهش را در مسابقه کوهنوردی ارتش های منتخب جهان دیده بود....

مختصری درمورد شرایط نگهداری اسرا در ایران و عراق توضیح دهید.

مختصری درمورد شرایط نگهداری اسرا در ایران و عراق توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و...