جنگ و اسارت(7)

شروع مجدد خدمت بعد از يكسال استراحت در منزل بهبودي نسبي پيدا كردم. براي ادامه خدمت به پادگان رفته و...

شکارچی تانک(12)

دو روز بعد از آن تیمسار ظهیرنژاد، فرمانده وقت نیروی زمینی، به منطقه آمدند که وضعیت مرا به عرضشان رسانده...

نبرد های خرمشهر و آبادان(38)

حوادث روز 28 مهرماه لازم به یادآوری است که یکی از مشکلات فوقالعاده نیروهای مسلح ایران در اوایل جنگ، عدم...

خرمشهر تا ابوغریب(13)

خبر رحلت امام سئوال: در مورد خبر رحلت امام بفرمائيد؟ بله اين هم خاطره مهّمي است. من شبها پا مي...

یک نکته از هزاران (21)

اعدادی که باید از جنگ بدانید (بخش اول) 2888 تعداد روزهای جنگ...

نبرد دلیران ایران زمین(19)

چهارمین نفر به من پشت کرد و نگاهش را به آن طرف چرخاند. خودش را زد به اینکه اصلاً مرا...