نبرد دلیران ایران زمین(17)

طرح عملیات ثامنالائمه (ع) طرح مانور لشکر77 تیپ3 شامل: گردانهای110 و 148 پیاده، گروهانهای یکم و سوم گردان291 تانک، سه...

خرمشهر تا ابوغریب(9)

درمانگاه اردوگاه سوال: آيا آقاي جلالوند كه با شما دستگير شدند با شما بودند؟ آقاي جلالوند همان جا پشت خط...

گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی – کارکنان پایور در هوانیروز

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی – تیپ 321

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

یک نکته از هزاران (17)

جنگ شهرها؛ آمار بمباران و موشک باران شهر های ایران اگرچه تجاوز عراق به ايران در 31شهريور 1359، نقض حقوق...

نبردهای خرمشهر و آبادان(36)

حوادث روز 25 مهرماه از سحرگاه روز 25 مهرماه، فعالیت هوایی دشمن در خلیج فارس افزایش یافت و یکی از...