نماز رزمندگان در آیینه اشعار(36)

رمز سعادت (ستوانيكم محمّد رضا مطيع فر) بپـــا خيــزيد هنگـام نمـاز اســت سحــرآمـد دلـم غــرق نيـاز اسـت...

یک نکته از هزاران (12)

حمایت های جهانی از عراق در جنگ تحمیلی (بخش سوم) آمریکا، شوروی و اروپا (1) با شروع حمله عراق به...

نبرد های خرمشهر و آبادان(31)

نکته بسیار حساس و حتی میتوان گفت حیاتی که در همان جلسات قابل درک بود، عدم وحدت کامل در بین...

نبرد دلیران ایران زمین( 12)

برای بیرون راندن عدههای دشمن از نخلستانهای شمال بهمنشیر، عملیات ادامه یافت و تعدادی قایق توسط ژاندارمری و سپاه فراهم...

جنگ و اسارت(2)

اولين مأموريت من كه پس از چهار ماه خدمت در پادگان ابلاغ گرديد اين بودكه از سكوي نظامي يك دستگاه...

خرمشهر تا ابوغریب(6)

5-4 سال ادامه بازجويي اين چهار و پنج سال بازجويي و همين مسائل و ترساندن شب هاي مختلف وجود داشت...

تیر خلاص(29)

كسي دعايت مي كند سرگرد جانباز علي اصغر رشيدي 1 در سال1365 ما در موقعيت پدافندي خود خيلي به عراقيها...