یک نکته از هزاران (9)
تعداد و ترکیب شهدای ایران در دفاع مقدس در جنگ هشت ساله تحمیلی، ۲۱۷ هزار ارتشی، ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نیروی بسیجی به همراه ۲۰۰ هزار نیروی سپاه، شهربانی و ژاندارمری در مقابل تجاوز دشمن ایستادند

در طول جنگ، ۱۶ هزار نفر در جریان بمباران مناطق مسکونی به شهادت رسیدند و بقیه در جبهه های نبرد شهید شدند.

در دوران دفاع مقدس ۸۵ هزار نیروی بسیجی و ۴۸ هزار ارتشی به فیض شهادت نائل شدند و بیش از ۳۳ هزار دانش آموز و بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو به شهادت رسیدند.

قشر روحانیت با شهادت سه هزار و ۳۱۷ روحانی در این دوران به نسبت تعداد جمعیت خود، ۱۲ برابر اقشار دیگر در این جنگ شهید داده است.

در این دوران ۸۸ مسیحی، ۱۸ کلیمی و ۹ زرتشتی در دفاع از خاک میهن شهید شدند و ۲ هزار تبعه غیر ایرانی نیز با حضور در جبهه های نبرد در مقابل عراق به شهادت رسیدند.

 

منبع:

خبرگزاری تبیان

گفتگو با سرهنگ مجتبی جعفری

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده