نماز رزمندگان در آیینه اشعار(30)
بالاترين برهان سرهنگ عليرضا پور بزرگ «وافي» زبان دلكش عـرفان نمـاز اســــــت بشــر را بــال معـــراج سـعــــادت

                  

ستـون ديـن و استحـكام كعبــــــه

نــزول مصحـف و آييـن حـــــقّ را

نيـايـش را لطـافتهـــاي  معنــــــا

دلا پيغمبـرخـاتـم چـه خـوش گفت

بخـوان «وافي» نماز از روي اخلاص

 

بيـان شـوكـت ايمـــان نمـاز اسـت

بــــه بـزم حضرت يـزدان نماز است

دليـل خلق انس و جـان نمــازاسـت

تعيين بـالاتـريـن بـرهـان نماز است

دعـا را بهتـرين عنـوان نمـاز اســت

كليــد خــلد جاويــدان نمــاز است

كـه راز عـزّت انســـان نمــاز اسـت

 

 

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده