عملیات پدافندی فکه، شرهانی – انتشار مجدد

منطقه عمومی موسیان و عین خوش و فکه به علت وجود محورهائی که به دزفول ختم می شود از نظر...

این زمین در آن زمانه(23)

پس بنا بر فرموده خداوند متعال، هدف از خلقت ما چيزي جز عبادت نيست؛ شايد اين معنا نیز برداشت شود...

یک نکته از هزاران (7)

حملات شیمیایی عراق به ایران (بخش اول) ارتش عراق از ابتدای جنگ و در مهر ۱۳۵۹ از سلاحهای شیمیایی استفاده...

نبرد دلیران و شیران ایران زمین(7)

حوالی ساعت 1000 سوم مهرماه 1359 بود. دربهای هواپیما بسته شد و به سمت انتهای باند فرودگاه به حرکت درآمده...

نماز رزمندگان در آیینه اشعار(30)

بالاترين برهان سرهنگ عليرضا پور بزرگ «وافي» زبان دلكش عـرفان نمـاز اســــــت بشــر را بــال معـــراج سـعــــادت...

خرمشهر تا ابوغریب(4)

دكترهاي آنجا خيلي ناراحت شدند. گفتند بابا اين دكتر است چرا با او اين كار را كرديد و به اين...

تیر خلاص(24)

به سوي شهادت سرهنگ پيرحياتي1 تنها چيزي كه يادم مي آيد اين است كه صداي غرش هواپيما و به دنبال...

نبردهای خرمشهر و آبادان(26)

حوادث روز 11 مهرماه تکاوران دریایی نیروهای دشمن را تا ناحیه دوربند واقع در شش کیلومتری شمالغرب خرمشهر عقب راندند....