یک نکته از هزاران (6)
مقایسه تجهیزاتی ایران و عراق در جنگ تحمیلی - در آغاز جنگ هشت ساله تحمیلی، ایران یکهزار و ۷۴۰ تانک داشت، در حالی که عراق از دو هزار و ۷۰۰ تانک برخوردار بود. - در پایان جنگ تعداد تانک های ایران به یکهزار کاهش یافته اما تانک های عراقی به چهار هزار و ۵۰۰ تانک رسیده بود.
  • در آغاز جنگ تعداد هواپیماهای ایران ۴۴۵ فروند و برای عراق ۳۳۲ فروند بود.
  • در پایان جنگ، این آمار برای ایران به ۶۵ فروند کاهش و برای عراق به بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما افزایش پیدا کرد.

 

  • تعداد هلیکوپترهای ایرانی در سال های نخستین جنگ را ۵۰۰ فروند و برای ارتش عراق ۴۰ فروند برآورد می شد.
  • این آمار در پایان جنگ برای ایران ۶۵ فروند و برای عراق ۱۵۰ فروند بود.

 

  • تعداد نیروهای ایرانی در اوایل جنگ بیش از ۳۶۵ هزار تن و میزان نیروهای عراقی ۲۰۰ هزار نفر بود.
  • در پایان جنگ تحمیلی، شمار نیروهای ایران به حدود ۴۰۰ هزار و تعداد نیروهای عراق به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود.

 

 

منبع: خبرگزاری ایرنا، گفتگو با سرهنگ مجتبی جعفری

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده