یک نکته از هزاران (4)
نکاتی از حملات هوایی و موشکی به ایران در طول جنگ هشت ساله تحمیلی، 127 شهر از شهرهای كشور مورد تهاجم هوایی و موشكی قرار گرفتهاند.

 

از میان شهرهای مورد تهاجم، آبادان با بیش از 1017 بار رتبه اول، اهواز با 316 بار رتبه دوم و دزفول با 241 بار رتبه سوم قرار دارد.

شهر تهران در دوران جنگ شهرها 92 بار مورد تهاجم هوایی و موشكی قرار گرفته است. 

در روزهای پایانی سال 1366 سومین جنگ شهرها علیه ایران آغاز شد و برای اولین بار موشك های عراقی كه برد آنها به كمك متخصصان خارجی افزایش یافته بود، به شهرهای تهران و قم اصابت كرد.

بیش از 63 درصد از حملات دشمن به شهرهای كشور با هواپیما، 32 درصد با توپخانه و در حدود پنج درصد نیز با موشك صورت گرفته است

حداكثر تعداد شهدا در یك بار تهاجم به شهرهای كشور 800 نفر است كه در اثر تهاجم هواپیماهای دشمن به شهر كرمانشاه در آذر ماه 1365 اتفاق افتاد

حداكثر تعداد مجروحین در یك بار تهاجم به شهرهای كشور 4000 نفر است كه بر اثر تهاجم هواپیماهای دشمن به شهر اهواز در تیر ماه 1367 اتفاق افتاد. 

منبع: خبرگزاری تبیان

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده