یک نکته از هزاران (2)
اسرای عراقی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 2887 روز به طول انجامید که طی آن هزار روز نبرد فعال صورت گرفت که 793 روز حمله از سوی رزمندگان اسلام بود و 207 روز از سوی ارتش متجاوز بعثی. در طول جنگ شمار 381 هزار و 680 نفر از نیروهای دشمن کشته و یا زخمی شدند و 72 هزار نفر به اسارت نیروهای اسلام در آمدند.

حدود 5000نفر از اسرای عراقی به ایران پناهنده شده اند که توسط صلیب سرخ ثبت نام و تعداد زیادی از آنها در ایران ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده اند و تا قبل از سقوط صدام حاضر به بازگشت به کشورشان نبودند.

در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۴ جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام انسان‌دوستانه ۴۸ تن از اسرای معلول، بیمار و سالمند عراقی را به طور یک جانبه آزاد کرد

.
.
.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده