مظهر جمال و جلال خداوند
دریا مظهر جمال، رحمت و نعمت خداوند است و همین دریا جلوهای از جلال، قهر و هیبت پروردگار است و عزیزان قهرمان دریایی برای این­که حافظان و مدافعان این تجلّی و بروز جمال و جلال الهی باشند، خود گوشه­ای از جلوه جمال و شعله­ای از مظهر جلال الهی در جنگ بودند، تا با تلاش خویش رحمت و نعمت الهی از طریق دریا نصیب مردم ما شده و برای لحظه­ای این مجرای فیض و نعمت الهی بر روی سرزمین ما بسته نگردد

امروز را در میان دریادلان جان برکفی هستیم که در آغاز جنگ ـ هنوز سه ماه از جنگ نگذشته بود ـ آرزوی پیروزی صدام درراهبرد جنگ برق آسایش را نقش بر آب کردند و با عملیات مروارید و ایثار و جانبازی رزمندگان ناوچه همیشه جاوید پیکان بیش از دوسوم نیروی دریایی عراق را منهدم و با شهادت خویش خلیج همیشه فارس را گلگون و متبرک به عطر شهادت کردند. آنان جلوه­ای از مظهر جمال و هم شعله­ای از جلال حق بودند.

دریادلان نیروی دریایی قهرمان ارتش اسلام طلیعه پیروزی­های جمهوری اسلامی را در آب­های داغ جنوب آفریدند و بعد هم با رشادت مثال­زدنی امنیت خطوط مواصلاتی و شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی را در خلیج فارس و دریای عمان حفظ کرده و راه دریایی عراق را در این آبراه قطع نمودند و با ایثار جان از سواحل و بنادر سرزمین اسلامی پاسداری نموده و اجازه ندادند جبهه دیگری از جنگ در سواحل و  بنادر ما گشوده شود و در این راستا نیز سینه به سینه و رو در روی استکبار و امریکا نیز ایستادند و انسانهایی را که در حیات خویش غبار جان با فداکاری در آب­های گرم خلیج فارس شسته بودند و خلوص و پاکی قلب را از زلال آب آموخته بودند، تقدیم اسلام و ایران اسلامی نمودند.

 شهیدانی که هرکدام بنا به فرموده معصوم اجر دو شهید را نصیب خود نمودند تا برای همیشه خلیج فارس با این نام باقی بماند و دریادلان نیروی دریایی ارتش برای همه تاریخ نام خود و سیادت خویش را بر آب­های خلیج همیشه فارس و دریای عمان جاودانه سازند.

دریا مظهر جمال، رحمت و نعمت خداوند است و همین دریا جلوه‌ای از جلال، قهر و هیبت پروردگار است و عزیزان قهرمان دریایی برای این­که حافظان و مدافعان این تجلّی و بروز جمال و جلال الهی باشند، خود گوشه­ای از جلوه جمال و شعله­ای از مظهر جلال الهی در جنگ بودند، تا با تلاش خویش رحمت و نعمت الهی از طریق دریا نصیب مردم ما شده و برای لحظه­ای این مجرای فیض و نعمت الهی بر روی سرزمین ما بسته نگردد و با آتش و سطوت خویش گوشه­ای از قهر و عذاب الهی برای دشمنان دین و مردم دیندار ما بودند، تا دشمنان و دوستان ما خاطره موسی و فرعون و نیل را در حرکت آنان بیاد آورند. اگر شهید در دریا دو برابر شهید در خشکی نزد خداوند اجر دارد، مطمئناً جهاد در دریا باید دو برابر سختی جهاد در خشکی را داشته باشد و جهادگر فی سبیل الله در دریا مضاعف جهاد در خشکی مأجور باشد. این اجر و سعادت، این جهاد بر رزمندگان دریایی مبارک باد.

 

منبع: این زمین در آن زمانه، نادره بهشتی، 1390، ایران سبز، تهران

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده