خلبانان (92)
حسين، حسين سرهنگ كاظم ابوالحسن پور در عمليات كربلاي 5 مجروحان زيادي داشتيم و مرتب از اطراف خرمشهر مجروحان را به اميديه تخليه ميكرديم كه از آنجا هواپيماهاي خودي مجروحان را به نقاط مختلف كشور تخليه ميكردند. براي اين كار يكي از شيلترها (آشيانه هواپيما) براي مجروحان اختصاص داده شده بود و مجروحان ابتدا به آن تخليه ميشدند و از آنجا تقسيم ميشدند.

در يكي ازپروازها كه فرصت كوتاهي دست داد داخل شيلترشدم.

متوجه شدم مجروحي كه جراحات زيادي داشت و به قول معروف لت و پارشده بود با صداي شبيه به ناله، ياحسين ياحسين مي‌گفت. درحالي كه خيلي متأثر شده بودم سري به بقية بيماران زدم و وقتي بار ديگر بالاي سر آن مجروح رسيدم متوجه شدم كه شهيد شده است.

در حالي‌كه فاتحه‌اي تقديم روح آن بزرگوار و ساير شهدا مي‌كردم، ‌گفتم:

خوشا به حال تو كه با ذكر حسين، حسين به مهماني امام حسين رفتي.

 

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده