نبردهای خرمشهر و آبادان(15)

ولی با همان مقدورات خود، قدرت رزمجویی و میل به جنگ و اراده خللناپذیر برای دفاع از شرف و حیثیت...

نماز در آیینه خاطرات رزمندگان اسلام(24)

درآن لحظات بحراني او به چهارجهت نمازخواند و بعد از دعا و نيايش آماده خروج از ميدان شديم و باتلاش...

جوانمردان(16)

مغازۀ بقالی روستای زنگآباد در محور مهاباد به پیرانشهر و در20 کیلومتری جنوب­غربی پادگان پسوه واقع است. روستایی نسبتاً بزرگ...

تیر خلاص(11)

تغيير امريه در آسمان از سرهنگ خلبان جعفر سلطاني نيا1 به خاطر سيل خوزستان چند فروند بالگرد در اختيار لشگر92...

خلبانان (87)

خفاشها سرهنگ عطاءالله شادمان در منطقه چنانه در اختيارلشكر16 بوديم. يك بار ازما خواستند كه براي تخليه سربازي كه پايش...

این زمین در آن زمانه(12)

چرا قرني؟ چرا مطهري؟ ببينيد عزيزان من! نكتهاي ميخواهم بگويم كه بسيار حساس است. خواهش من از شما عزيزان اين...