نبردهای خرمشهر و آبادان(14)

بعد از حملات هوایی اولیه نیروی هوایی عراق، نیروی هوای ایران وارد عمل شد و با عمل متقابل شهرهای عراق...

این زمین در آن زمانه(11)

چطور این چنین­اند؟ آیا تربیت پدر و مادر بوده؟ آیا خودشان صرفاً مجاهده با نفس داشته­اند­؟ در مدرسه این چنین...

جوانمردان(15)

آخرین آرزو در لحظۀ شهادت در پاییز1363 و در20 کیلومتری جنوب سردشت در منطقه¬ای به نام بیتوش در پنج کیلومتری...

تیر خلاص(10)

آخرين تصميم سرهنگ فني اسماعيل حاج حسني1 هنوز انقلاب به ثمر نرسيده بود، ولي حركت انقلاب شدت گرفته بود. در...

زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -53)

این صدا را خفه کنید در خانه سکوت محض حاکم است. کسی بلند حرف نمی زند... صدایی از تلویزیون شنیده...

خلبانان (86)

پرواز اشتباه سروان حسن راضي ما در چنانه بوديم. معمولاً مأموريتهاي ما بيست روزه بود، ولي درآن دوره به علت...