این زمین در آن زمانه(9)
- عصاره رجب در ايام­البيض و در سه روز است و عصاره رمضان در ليالي قدر و آن­هم در سه شب است. هر دو سه شب دارند، هر سه شبي كه به پاك كردن زمين زندگي و طاهر نمودن زمانه زندگي اختصاص دارند، مگر نه اين كه در شبهاي قدر مقدّرات در زمان رقم ميخورد! - زمين و زمان، زمينه و زمانه بايد با هم هماهنگ باشند تا قدر انسان و شأن انسان الهي شود. - مثال عيني كربلا (زمين پاك) و عاشورا (زمانه پاك) است.

ليالي قدر است و شما رزمندگان آناني هستيد كه:

قدر خويش،

قدر امام خويش،

قدر دين، شرف و عزّت خويش دانسته­ايد.

كمي از قدر بگوييم و بشنويم؟

قدر، هم مصدر است و هم اسم مصدر؛ يعني هم معني اندازه كردن، ميزان كردن، مساحت كردن، متر كردن، تعيين كردن و مقدّر كردن مي‌دهد و هم معناي اندازه، ميزان، شأن، تقدير و تعيين مي‌دهد. هر دو گونه اين معاني را دارد و لذا معناي اندازه و قدر و شأن خويش داشتن را مي‌دهد. قدر و شأن و اندازه خويش ساختن را نيز معني مي‌دهد. از طرفي شأن، اندازه، مساحت، مقدرات و ميزان انسان را تبيين مي‌كند، وقتي كه مورد تعلق آن در هر دو برداشت، آدمي باشد.

ظريفي مي­گفت، انسان در ابعاد مختلف ساخته مي‌شود و يا ابعاد گوناگوني در انسان شدن آدمي مؤثرند؛ و البته دو بُعد عمده و اساسي در اين زمينه، مكان و زمان است؛ يعني انسان شدن و به كمال رسيدن در زمين و در زمان تحقق مي‌يابد و براي همين آدم به زمين هبوط كرد، آن­ هم براي زمان معين زندگي در زمين؛ بسياري شرايط و عوامل ديگر براي انسان­سازي بشر‌ در اين دو دايره (زمين ـ زمان) جاي مي­گيرند.

دقت كنيم در قرآن، هم مكان­هايي شريف و عزيز و بزرگ شمرده شده است و به بعضي از آنها سوگند ياد شده «لا اقسم بهذا البلد» و هم زمان­هايي را شريف و عزيز و بزرگ شمرده است و به آن سوگند هم خورده است «والعصر» (قسم به عصر ظهور يا عمر زندگي انسان يا زمان) و شب قدر يكي از آن زمان­هاي شريف و اشرف آنان است «لَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر».

دقت كنيم، قدر در رمضان است، با همه ويژگي­ها و كرامات و عظمت­هايش. براي چه؟ زماني براي انسان شدن.

رجب قبل از رمضان و با ايام­البيض خود كه گرچه زمان است ولي در مكان محقق مي­شود. در اين ايام شيعيان به مسجد جامع مي‌روند و با شرايطي مواردي را بر خود واجب مي‌نمايند كه معتكف شوند.

در رجب در ساختن مكان خويش مي­كوشيم، مسجدي آن­هم مسجدي كه جامع باشد (جامع جميع جهات انسان­سازي و جامعه­سازي) را بر مي‌گزينيم و در آن بيتوته مي­كنيم، در مسجد زندگي مي­كنيم، جايي پاك براي زندگي تا بعد از اعتكاف در شهر و كوچه و خانه‌مان بر زمين پاك سجده كنيم.

جايي كه بر آن گندم مي‌رويانيم پاك باشد. زميني كه بچه‌مان در آن متولد مي‌شود پاك باشد، جايي كه بر آن سفره مي‌گسترانيم پاك باشد.

بر جاي پاك سر بر زمين بگذاريم، در جاي پاك سر از بالش خواب برداريم.

در زمين پاك معاش داشته باشيم و در زمين پاك ممات.

اين رمز اعتكاف در مسجد جامع در ايام­البيض رجب است. معاش و ممات در مكاني مطهر.

و در رمضان و در قدر، به دنبال زمان پاك هستيم.

در رجب زمين را طاهر مي­سازيم و در قدر زمان طاهر را درمي‌يابيم، كه دانه و بذر انسانيت براي سربرآوردن از خاك و به افلاك قد كشيدن، زمين حاصل‌خيز و زمان مناسب كاشت و داشت و برداشت نياز دارد و شيعيان زمين و زمان پاك براي تناور شدن درخت طيبه وجود انساني را در ايام­البيض رجب، مسجد برمي‌گزينند تا برگ­هاي درخت طيبه آن در زمان مناسب يعني قدر به آسمان رسيده و ميوه درخت وجود به بار نشيند.

مكان براي طاهر كردن عمل.

زمان براي طاهر نمودن امل.

هر دوي اينها لازم و ملزوم يكديگرند.

«الذين آمنو و عملو الصالحات»

با عمل نيك، آرزوي نيك تحقق مي‌يابد و آرزوي نيك، عمل نيك مي‌طلبد.

 • عصاره رجب در ايام­البيض و در سه روز است و عصاره رمضان در ليالي قدر و آن­هم در سه شب است. هر دو سه شب دارند، هر سه شبي كه به پاك كردن زمين زندگي و طاهر نمودن زمانه زندگي اختصاص دارند، مگر نه اين كه در شبهاي قدر مقدّرات در زمان رقم مي‌خورد!
 • زمين و زمان، زمينه و زمانه بايد با هم هماهنگ باشند تا قدر انسان و شأن انسان الهي شود.
 • مثال عيني كربلا (زمين پاك) و عاشورا (زمانه پاك) است.
 • شب قدر براي اين است كه انسان در آن شب، قدر خويش بيافزايد؛ قدرت و شأن و جايگاه خويش را در زمان باقي و حتي زماني را كه گذشته است در گستره زمين تا خلد برين اعتلا دهد.
 • يك نكته ظريف ديگر از آن ظريف براي ظرافت شب قدر بگويم. شنيده­ايم كه: ملائكه الله مي­آيند تا تقدير انسان­ها را كه رقم خورده است به امام زمان(عج) تقديم نمايند ولي ظرافت اين مهم كه شنيده­ايم و همه بر آن واقفيم شايد اين باشد: «تقدير را ما املاء مي كنيم و آنان ـ ملائكه الله ـ مي نويسند و نوشته را به محضر ولي عصر(عج) تقديم  مي­دارند تا مُهر تأييد حضرت حق جل و جلاله با امضاء صاحب عصر و زمان، قطب عالم امكان، امام امين و امان و خليفه الرحمن در زمين و آسمان بر آن نقش بندد.» يعني تقدير را ما مي­خوانيم، ما رقم مي­زنيم، اين همان اراده و اختيار انساني است و معناي «لاجبر و لاتفويض بل امرٌ بين الامرين»[1] همين است و براي اين­كه قدر را خود رقم زده‌ايم، مسئوليم و پاداش و عِقاب متوجه ماست.

در شب قدر، ما سرنوشت خويش را فرياد مي­زنيم ـ با زبان دل و جان و همت ـ و فرشتگان مي­نويسند و به تأييد و مُهر امام زمان(عج) مي‌رسانند.

اين يعني همان كه سرنوشت انسان در اختيار اوست، انسان خود تقدير خويش را رقم مي زند، اندازه، وسعت و شأن و قدر و منزلت خويش را مي‌سازد و اعتلا مي­بخشد، اين‌ در شب قدر تحقق مي‌يابد.

خواسته ما، همت ما، خواندن ما و نگارش ملائكه الله و تأييد حق تعالي با رؤيت و امضاء خليفه الله: امام زمان(عج).

 بايد در شب قدر، قدر خويش بيافزاييم.

برنامه انسان­سازي حضرت حق براي بشر را در اختيار داريم، اين برنامه قرآن است، بايدخواسته‌هاي خودمان را در آن جاي دهيم.

يك ظرافت ديگر در همين جاي دادن خواسته خود در برنامه الهي با اندازه، قدر و شأن شايسته در اينجا نهفته است كه بيان مي­كنيم:

چرا اين شب‌ها مصادف با ضربت خوردن، شهادت و سوم شهادت شير بيشه­زار ايمان، وصي پيامبر(ص) امير مؤمنان علي بن ابيطالب(ع) است؟ شايد جواب اين باشد كه:

قرآن نقشه راه است، برنامه جاويد انسان‌سازي است، ولي نقشه نياز به اطلاعات نقشه دارد. مقياس نقشه، علائم روي نقشه بايد در پايين، بالا يا حاشيه نقشه باشد تا بتوان نقشه را خواند و به آن عمل كرد. از طرفي نياز به گونيا، نقاله و خط­كش (اندازه، ميزان، قدر) داريم تا فواصل نقشه را براي طي كردن روي طبيعت و زمين حساب كرده و راه بپيماييم. اين ميزان و خط­كش و اطلاعات روي نقشه آنچه كه قدر و اندازه كلمه كلمه و فاصله فاصله نقشه را برايمان ارائه مي‌دهد، امير مؤمنان(ع) است، او تفسير قرآن، تلاوت قرآن، قرآن گويا و ناطق است. او قدر و منزلت و خط­كش و ميزان تطبيق نقاط روي نقشه با طبيعت و سرشت و رفتار و پيمايش ما در هستي است.

ما در اين شب‌ها نقشه (قرآن) را بر سر مي‌نهيم و گاهي در مقابل گذاشته و مي‌گرييم و معصومين را مي­خوانيم. معصومين كه امامند و اول آنان و پدر آنان امير مؤمنان است و تربيت شده دين احمد(ص) و به دست محمد رسول الله(ص) است نيز ميزان و راهنماي نقشه­اند.

در شب قدر نقشه و متر و ميزان را كنار هم داريم تا راه را ترسيم و ملائكه الله آن­را ثبت و به امام زمان(عج) عرضه بدارند تا گواهي فرمايد.

با نقشه و اين ميزان، قدر خويش را رقم مي­زنيم، شأن خويش را يافته و تعالي مي‌دهيم. مگر معناي قدر، اندازه و شأن نبود؟ تلاش مي‌كنيم تا در آن قالب جاي گيريم. آن قدر و غالب اعلايي است گرچه هيچ بشري نمي­تواند آن جايگاه و ظرفيت آن قدر و قالب را پر نمايد، ولي تلاش مي‌كنيم تا در آن وسعت لايتناهي، اندازه و ظرف بزرگ به وسعت هستي (علي مرتضي) گوشه‌اي را پر كنيم و در گوشه­اي جاي گيريم.

در شب قدر با خط‌كش و ميزان علي(ع)، نقشه حضرت حق را جستجو کرده و آن ­را خوانده و در آن نقشه جايگاه خويش را مشخص و اعتلا مي‌بخشيم، جايگاه خويش را براي ملائكه الله مي‌خوانيم تا املاء كند.

شايد براي همين است كه شب­هاي قدر با ضربت خوردن و شهادت امير مؤمنان مصادف است.

دنيا همه شب است اگر نور ايمان نباشد و شب درخشان­تر از روز است اگر شب قدر باشد، بلكه درخشان­تر از هزار ماه است.

اگر نفس سركش بر انسان غلبه كند همه روشنايي­ها رخت بر بسته و ظلمت مكان و زمان ما را مي­گيرد و آن­وقت در روز روشن هم هواي نفس و شيطان براي ما ميزان و قدر و منزلت و شأن و جايگاه مي­سازند (حتي اگر نقشه ما قرآن باشد)، آن­وقت طرح و شأن و جايگاه ما نه به امضاء امام زمان(عج) كه به امضاء شيطان مي­رسد و تقدير ما شيطاني مي­شود. روز با شيطان تاريك مي‌شود و ظلمت شب، با علي و قرآن شب قدر مي‌شود كه از هزار ماه بهتر است. زندگي با شيطان ظلماني و سياهي و زندگي با علي نوراني و الهي است.

ظلمت دنيا در روز و شبش در تيره­گي شيطان و نفس است و درخشندگي و روشنايي شب­هايش چون شب قدر با علي و فرزندانش است.

 • در ظلمت و سياهي شيطاني جهل است و آرزوهاي بربادرفته.
 • در نورانيت قدر و ولايت علي و اولاد علي، همت است و علم و فلاح.

امام صادق(ع) مي­فرمايند: نادان با آرزوهايش زندگي مي­كند و دانا بر همتش قدم استوار مي­كند.

نكند كه در قدر آرزوهاي ما از محمل ناداني باشد و بدون پشتوانه همت، كه خداي ناكرده عاقبت آرزوي جاهلانه، تباهي است و سياهي.

همت بلند دار كه مردان روزگار

از همت بلند به جايي رسيده­اند

و امير مؤمنان فرموده: ارزش مرد به قدر همت اوست.

به عبارتي شب قدر شب همت بلند و الهي است، اگر شيعه علي(ع) ـ آن شهيد شب­هاي قدر ـ هستيم.

كعبه، مكه، مدينه، كربلا، نجف، سامرا، كاظمين، اينها هيچ­كدام بدون ولايت علي(ع) شأني ندارند. نقشه بدون علائم، مقياس، خط­كش و ميزان قابل بهره­برداري نيست. مكه بدون ولايت، مدينه بدون ولايت و امثالهم روح و معني نداشته و خواندني و گويا نيست و اين بي­دليل نيست كه ولادت علي در كعبه و شهادتش در مسجد است. چون معني كعبه و مسجد، علي(ع) است؛ يعني از كعبه تا هر مسجدي در هرگوشه دنيا، از اين طرف هستي تا آن طرف هستي با ميزان ولايت، با خط­كش ولايت مي­توان نقشه را خواند و مسیر را پيمود.

امت مسلمان ايران اسلامي به رهبري امام در انقلاب و در دفاع مقدس چنين كرد. با نقشه قرآن و راهنماي نقشه يعني ولايت عمل نمود.

سرزمين جبهه­ها در ايام دفاع مقدس، شب­هاي قدر زيادي داشته و در هر شب جبهه قدر و منزلت­هايي رقم خورده و به امضاء امام زمان(عج) رسيده كه قدر و منزلت شهدا از اين جمله است. جبهه شب قدر شهدا، جانبازان، مفقودين و آزادگان بوده است.

جبهه­ها خود قدر بوده­اند براي شب­هاي قدر؛ جبهه­ها انوار ليالي قدر بوده­اند در ظلمت سراي جهل و ظلم، در اين زندگي دنيايي.

در جبهه­ها نقشه (قرآن) و قدر و ميزان و خط­كش (ولايت) توأمان حضور داشته­اند و صدق اين ادعا خون­هاي پاكي است كه بر زمين جبهه­ها ريخته است.

شب­هاي جبهه شب همت­هاي بلند و شب­هاي نوراني قدر براي دريدن پرده جهل، ظلمت و كفر بوده­اند.

و زمين جبهه­ها مسجد جامع اعتكاف رزمندگان.

زمان­هاي جبهه و شب­هاي حمله و دفاع آن، شب قدر جهادگران في‌سبيل‌الله بوده است.

زمين جبهه­ها با خون شهدا طهارت و قداست يافته بود. در آن زمانه كه آرزوها و خواسته­ها الهي شده بود، اين زمين (سرزمين جبهه­ها) با عمل صالح از بهترين نوع آن كه عشق به الله، ايثار و شهادت است، پُر شده بود. اين زمين (سرزمين جبهه­ها) در آن زمانه محل اعتكاف بود. و آن زمانه (هشت سال دفاع مقدس) در اين زمين جبهه­ها هر شبش شب قدر بود؛ زيرا كه شهدا در شب­هاي حمله قدر خويش شناختند و آن را با ميزان ولايت ساختند و به قدر شهادت نائل شدند و روزهايش ايام الله بود كه سختي­ها و مرارت­هايش عاشقانه تحمل مي­شد و هر روزش تجلّي صبر و نماز بود. جبهه به كربلا و عاشورا تأسي كرده بود.

اين زمين در آن زمانه، گلگون و پاك، و آن زمانه در اين زمين، زمانه پاكي و عشق بود.

زمين پاك و زمانه پاك.

سرزمين جبهه­ها وزمانه هشت ساله دفاع مقدس اين چنين بود.

زمين قدسي و زمانه قدسي كه الگويش كربلا و عاشورا بود.

جنگ ما يك جنگ نابرابر بود، ولي قرينِ پيروزي ـ هم­چون بدر ـ، اين زمين (جبهه­ها)، بدر بود و آن زمانه (هشت سال)، قدر.

 • پروردگارا! ما را از بهره­مندان قدر جبهه­ها و قدرشناسان قدر خويش و قدرسازان با نقشه و طرح قرآن و ميزان و راهنماي ولايت امير مؤمنان علي بن ابي طالب و ائمه معصومين از فرزندان علي و فاطمه(س)قرار ده.
 • پروردگارا! ما را قدردان حضرت امام(ره)، قدردان انقلاب امام و نظامي كه او بنيان­گذارش بوده، قرار ده.
 • پروردگارا! ما را قدردان خون شهدا، ايثار جانبازان و صبر خاندان شهدا، مفقودين و آزادگان قرار ده.
 • بار الها! ما را قدردان نعمت ولايت فقيه و وجود مقام معظم رهبري انقلاب حضرت آيت­الله العظمي امام خامنه­ايمد ظله العالي    قرار ده.

إن­شاءالله

 

منبع: این زمین در آن زمانه، نادره بهشتی، 1390، ایران سبز، تهران

 


[1]. شیخ صدوق، توحید، باب59، حدیث8.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده