این زمین در آن زمانه(6)

جهاد بر ما واجب شد سلامٌ علیکم؛ عزیزان دانشجو، شما خود امری را بر خود واجب کرده­اید! دقت کنید! شغل...

جوانمردان(8)

عزیمت به کردستان بلافاصله خود را به بیمارستان دارآباد ارتش رسانده و پیکر مطهرش را در حالی که آرامش یافته...

بیانات و خاطرات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنهای (مدّظله العالی) از قهرمان بزرگ ایران اسلامی، شهید سپهبد صیاد شیرازی

این اتّفاق، در عملیات فتح خرّمشهر - یعنی همان عملیات بیتالمقدّس - روی داد، که همین شهید عزیزِ اخیرِ ما...

نبردهای خرمشهر و آبادان(7)

از جمله عملیات مهم در آذرماه، تلاشهای مؤثر برای حاضر به کار کردن وسایل و تجهیزات از کارافتاده، به خصوص...

زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -46)

برد کشتی آنجا که خواهد خدای پس جعفر حق دارد در جواب خبرنگاری که از او می پرسد وقتی که...

تیر خلاص(3)

عاشق پرواز سرهنگ خلبان حميد علي مدد1 آن روز دلشوره عجيبي داشتم و در حين پرواز مرتب ذكر ميخواندم و...

خلبانان (79)

وقتي ما به منطقه رسيديم هيچ چيز قابل رؤيت نبود، همه جا را گرد وخاك و دود و بوي باروت...

پرسش و پاسخ هفته

چرا همیشه از پیروزی ها صحبت میکنید و شکستها را مطرح نمیکنید؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان...