شاعری نمی دانم(1)
تو جلوة حي لايموتي صيّاد تو چشمـه كوثــر خلوصــي صيّاد تو ميـر شهـادت و عروجــي صيّاد تو عاشق رهبــر و امــام و امــت تو اُســوه لشكـــر و جنودي صيّاد

تو جوهـر پــاك ارتش حــزب‌الله

 

 

تو گوهري از صفــا و نــوري صيّاد

تو تيغ شهامتي به فــرق دشمــن

 

 

تو زاهــد شـب وَ شير روزي صيّاد

تو فاتح جبهه هاي نـور و ايثــــار

 

 

تو عاشـق مسجد و سجودي صيّاد

تو شيفته وصـــال ذات سـرمـــد

 

 

تو شمــع شبستان وجـودي صيّاد

تو شعـر شهادت و صداي مظلــوم

 

 

تو در ملكـوتِ حـق سرودي صيّاد

تو مرشد حُسن خُلق و زُهد و تقـوا

 

 

تو اَفســـر با كمـال وجودي صيّاد

تو سرو و صنوبري به بستان وجـود

 

 

تو واژه ســـرخ لالـه‌گــوني صيّاد

تو منزل عشق را بـه ســر پيمودي

 

 

تو بحـر حيات را چـو رودي صيّاد

تو همچـو مَلَك برون ز مُلك خاكي

 

 

تو شاهـــدي از تبــار اوئي صيّاد

تو شيعه خالص حسينــي و علــي

 

 

تو در تـن عشق رود خونـي صيّاد

تو زنده و روزي خور و بر خوان خدا

 

 

تو جلــــوه حـي لايموتـي صيّاد

تو عاشق و مجنــون خــدائي صيّاد

 

 

تـو مرضــي خـــالقِ ودودي صيّاد

     
 

پانوشته:

1-در رثاي شهيد سپهبد صياد شيرازي كه در 21/1/78 به دست منافقين كوردل به شهادت رسيد.

منبع:شاعری نمی دانم/اشعاری از سرتیپ ناصر آراسته، نایبی راد، رحیم،1392، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده