خلبانان(64)
لندينگ لايت - سرگرد خلبان يدالله نظري در عمليات خيبر هوانيروز مأموريتهاي سنگيني داشت و مرتب با نيروهاي عراقي درگيرشد. ما هم به عنوان خلبان كبرا مرتب در پرواز بوديم و پس از پايان هر عمليات مجدداً لودگيري كرده و به منطقه بر ميگشتيم. دشمن نيز در اين عمليات به نحو گستردهاي از بالگردهاي خود استفاده مينمود و گاهي درگيري هوايي بين بالگردهاي خودي و بالگردهاي عراقي پيش ميآمد. خوشبختانه بالگردهاي ما يك بالگرد عراقي را ساقط كرده بودند و خلبانان بالگردهاي عراقي خيلي از ما ميترسيدند.

در يكي از مأموريتها پس از آنكه همة مهمات خود را حواله نيروها و ادوات زرهي عراق كرده و درحال بازگشت بوديم و حتي يك گلوله هم نداشتيم ناگهان در مقابل خود يك فروند MIL24  عراقي را مشاهده كرديم.

تنها كاري كه مي توانستيم بكنيم اين بودكه چراغهاي (چراغهاي فرود) خود را چند بار روشن و خاموش بكنيم  در اين حال به طرف بالگرد عراقي يورش بردم.

اين چراغها ظاهراً اين‌گونه نشان مي‌داد كه ما به سوي آن شليك كرده‌ايم.

خلبان عراقي از ترس اينكه هدف ما  قرار نگيرد فرار را بر قرار ترجيح داد و ما توانستيم در آن پرواز به جاي موشك از لندينگ لايت استفاده كنيم.

 

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده