خلبانان(60)
تپههايالله اكبر سرهنگ خلبان سيّد حبيب الله ملكوتي خواه خبرهاي ضد و نقيضي پخش شده بود. عدهاي ميگفتند: نيروهاي عراقي سوسنگرد و هويزه را گرفتهاند و به طرف موسيان در حركت اند. عدهاي ديگر ميگفتند: اينها شايعاتي است كه ستون پنجم راه انداخته و چنين اتفاقي نيفتاده است. در هر صورت آن روز از طرف قرارگاه خاتم الانبيا كه ما زير نظر آنها عمل ميكرديم، به ما مأموريت دادندكه يك پرواز شناسايي در آن منطقه انجام داده و صحت و سقم اين خبر را مشخصكنيم. بلافاصله يك تيم آتش آماده پرواز شد و ما به عنوان رسكيو به همراه آنها به منطقه رفتيم. ما هرچه بيشتر ميرفتيم هيچ نيرويي مشاهده نميشد.

وقتي به نزديكيهاي سوسنگرد و تپه‌هاي الله اكبر رسيديم، متوجه تعدادي از نيروها شديم كه در فعل و انفعالات بودند. تشخيص اينكه اينها نيروي خودي هستند يا دشمن، بسيـار سخت بود؛ چرا كه نيروهاي ما در عمليات قبلي تعدادي از تانك ها و نفربرهاي عراقي را به غنيمت گرفته و آنها را مورد استفاده قرار داده بودند.

ما براي آنكه بتوانيم اطلاعات درستي بگيريم، تصميم گرفتيم يك فروند بالگرد در نزديكيهاي الله اكبركه به احتمال زياد نيروهاي خودي بودند نشسته و اطلاعاتي كسب كند و يكي از بالگردها دركنارنيروها فرود آمد. خوشبختانه آنها نيروي خودي بودند و وضعيت خودي و دشمن را به طور كامل گزارش دادند و از ما خواستند كه هرچه زودتر نيروهاي كمكي را وارد عمل كنيم.

با كسب اين اطلاعات دو فروند بالگرد هم به صورت نقطه نشاني و هم به عنوان كمك به رزمندگان درهمان نقطه ماندند و دو فروند ديگر به قرارگاه برگشتند. خيلي سريع  اطلاعات دريافتي به مسئولين قرارگاه داده شد و مسئولان قرارگاه دستور دادندكه نيروهاي‌كمكي با چند فروند بالگرد شنوك و214 به منطقه اعزام شوند و چنين شد.‌ لحظه به‌ لحظه اطلاعات ما از وضع دشمن بيشتر و تيمهاي آتش ما در اطراف‌ ميشداغ و الله اكبر وارد عمل شدند و جلوي پيشروي دشمن را در آن ‌مناطق گرفتند.

از طرفي، يك تيم آتش نيز در قسمت سوسنگرد وارد عمل شد و نيروهاي عراقي را مشغول نمود و جبهه جديدي درجنوب  شرقي سوسنگرد گشوده شد.

عمليات پروازي درآن منطقه بسيار دشوار بود؛ چرا كه دشت باز بود و بالگرد‌ها نمي‌توانستند با انجام عمل استتار عمليات انجام بدهند. با اين‌حال نيروهاي ما توانستند بدون ترس از آتش پُر حجم دشمن با پرواز در ارتفاع پايين عمليات خود را با موفقيت انجام و پيشروي دشمن را سد كنند.

ساعاتي بعد، مواضع نيروهاي خودي درشمال الله اكبر مستحكم شد و دشمن جرئت هرگونه پيشروي را از دست داد.

 

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده