گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی 02 نزاجا
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/10/96 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا) به مدت 16 ساعت و به استعداد 1140 نفر در مرکز آموزش شهید انشائی 02 نزاجا برگزار گردید.

با بکارگیری تعداد  13 نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 36 ساعت نفر از تاریخ 15/11/96 تا 21/11/96 به مدت 5 روز اجرا نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده