فاتحان خرمشهر(21)
امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل مرحله بندی عملیات بیت المقدس عملیات بیت المقدس در چهار مرحله طراحی شد. - در مرحله اول قرارگاه های فتح و نصر (تلاش اصلی) با عبور از رودخانه کارون خط سر پل را در غرب کارون تأمین می کردند و قرارگاه قدس (تلاش پشتیبانی) همزمان در شمال تک و خاکریزهای مقدم دشمن را تصرف می کرد.

– در مرحله دوم، قرارگاه های فتح و نصر تک را به سمت باختر برای تأمین خط مرز در مناطق محوله ادامه می دادند و سپس قرارگاه نصر با ادامه تک به سمت جنوب، شلمچه را تصرف و خرمشهر را آزاد می کرد و قرارگاه قدس در صورت موفقیت در مرحله یکم تک را برای تأمین خط عمومی جفیر-حمید ادامه می داد.

در مرحله سوم قرارگاه های فتح و نصر تک را به سمت باختر برای تأمین سواحل شرقی اروند رود و پل تنومه و قرارگاه قدس در صورت موفقیت در مرحله دوم تک را به منظور تأمین پل نشوه ادامه می داد

-در مرحله چهارم با تأمین سواحل شرقی اروند رود قرارگاه کربلا در منطقه پدافند می کرد.

شروع و اجرای عملیات بیت المقدس

عملیات بیت المقدس۳۰ دقیقه بامداد روز اردیبهشت۱۳۶۱ با رمز (بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله القاصم الجبارین، یا علی بن ابی طالب(ع)) آغاز شد.

قرارگاه فتح و قرارگاه نصر پس از عبور از رودخانه کارون – هر دو قرارگاه یگان های تابعه خود را با استفاده از پل های تجهیزاتی و وسایل شناور در بعد از ظهر روز نهم اردیبهشت۱۳۶۰ به غرب کارون انتقال داده بودند. پیشروی به سمت جاده اهواز – خرمشهر را شروع کردند.

در ادامه پیشروی، یگان های قرارگاه فتح در سید عبود با گروه رزمی پیاده دشمن درگیر شدند و با انهدام نیروهای دشمن و اسارت صدها نفر پیشروی را به سمت جاده ادامه دادند و تا ساعت0900صبح خط سرپل واگذاری را تصرف کردند.

یگان های قرارگاه نصر نیز در مشارع و خرائب با یگان های تانک دشمن درگیر شده بودند و پس از انهدام آنها پیشروی را به سمت غرب ادامه دادند؛ ولی یگان های جناح جنوبی قرارگاه نصر به دلیل باز بودن منطقه و عدم احداث خاکریز ممتد تا پایان تاریکی شب، با روشن شدن هوا زیر آتش دشمن قرار گرفتند. هر چند با تلاش جهادسازندگی و یگان های مهندسی ارتش و سپاه پاسداران در چندین محل به صورت منقطع خاکریز ایجاد شد و آسیب پذیری تا حدودی کاهش یافت ولی درگیری در این جناح کماکان ادامه داشت و یگان های این قرارگاه موفق نشدند به طور کامل خط سرپل واگذاری را تصرف کنند. یگان های هر دو قرارگاه در مدت سه روز ضمن دفع پاتک های متعدد دشمن موفق شدند خط سرپل طرح ریزی شده را به طور کامل تصرف و حفظ کنند. مرحله اول عملیات بیت المقدس توسط قرارگاه های فتح و نصر ( تلاش اصلی) با موفقیت به پایان رسید. در حالی که پاتک های مداوم دشمن از روز سیزدهم اردیبهشت ماه تا پایان روز پانزدهم در منطقه سرپل اجرا می شد. به خصوص در روز آخر با چهار بار پاتک از شدت بیشتری برخوردار بود ولی رزمندگان هر دو قرارگاه با ایثار و فداکاری موفق شدند. مواضع متصرفی را حفظ کنند.

 در شمال منطقه، پیشروی یگان های قرارگاه قدس تا ساعت0400 بامداد با وجود مقاومت سنگین دشمن ادامه یافت.

 خاکریزهای مقدم دشمن سقوط کرد و یگان های قرارگاه قدس توانستند بین۷۰۰ تا ۳۵۰۰ متر در مواضع دشمن رخنه کنند و تلفاتی به دشمن وارد کنند و تعدادی را به اسارت بگیرند، اما با آغاز روشنایی روز، مقاومت دشمن شدت یافت و تلفات نیروهای خودی رو به افزایش نهاد و سرانجام پیشروی متوقف گردید. پاتک های مکرر دشمن موجب شد که قرارگاه نتواند اهداف واگذاری را تصرف و نگهداری کند، ولی در تثبیت دشمن در منطقه موفق بودند.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده