فاتحان خرمشهر(18) – امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل
دلایل اجرای وقوع عملیات طریق القدس و فتحالمبین ۱- با توجه به توان نیروهای خودی، عملیات در منطقه کوچکتری نسبت به دو منطقه شمالی منطقه غرب، دزفول - شوش و جنوبی منطقه غرب اهواز و خرمشهر انجام می گرفت. ۲- در صورت موفقیت و تصرف بستان پیوستگی خطوط دشمن در داخلی خاک ایران قطع می شد. ۳- در صورت موفقیت با بهره گیری از موانع طبیعی موجود یعنی تنگه چزابه، سواحل شرقی هورالعظیم و کرانه های شمالی رودخانه نیسان پدافند آن با نیروی کمتری میسر بود و امکان صرفه جویی در قوا برای اجرای عملیات در مناطق وسیع تر فراهم می شد.

4- تهدید شهر اهواز از طریق محور بستان – سوسنکرد منتفی می شد.

۵- تصرف بستان و رسیدن نیروها به مرز از نظر سیاسی بازتاب گسترده داشت

در حالی که طرح ریزی و آمادگی برای اجرای عملیات طریق القدس در جریان بود، قرارگاه کربلا پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسید که درست است که آزاد سازی خرمشهر از نظر جنبه های سیاسی و نظامی بازتاب گسترده ای دارد، اما به دلایلی عملیات در منطقه غرب دزفول – شوش (عملیات فتح المبین) در اولویت بعدی قرار دارد، از جمله:

١- وسعت این منطقه در حدود ۲۴۰۰ کیلومتر مربع نسبت به جبهه جنوبی در حدود ۶۰۰۰ کیلومتر مربع با تمرکز نیروی کمتر قابل اجراتر بود.

۲- در صورت موفقیت و رسیدن به ارتفاعات تینه و کنترل معابر آن، پدافند با نیروی کمتر میسر و امکان صرفه جویی در قوا برای اجرای عملیات در منطقه وسیع تر فراهم می گردید.

٣- شکل منطقه و استقرار نیروهای خودی در اثر تک های محدود و تصرف عوارض حساس و سرپل های جدید و توسعه سرپل های قبلی به نحوی بود که نیروهای دشمن از سه طرف در احاطه قرار داشت.

۴- با انهدام نیروهای دشمن (در حدود سه لشکر در منطقه) ضربه روحی شدیدی به پرسنل دشمن وارد می شد و توان رزمی او کاهش می یافت.

5-در صورت موفقیت، شهرهای اندیمشک، دزفول، شوش و آبادی های سواحل رودخانه کرخه از برد توپخانه های دوربرد دشمن خارج و اسکان مردم بومی و محلی فراهم می شد.

بعد از طرح ریزی و اجرای سلسله عملیات موفق (طریق القدس وفتح المبین) تنها سرزمین باقیمانده در اشغال متجاوز در جنوب منطقه غرب اهواز و شمال خرمشهر بود. بنابراین انتخاب محل آن نیازی به بررسی نداشت. ارتش عراق می خواست قاطعانه آخرین برگ برنده را حفظ کند و رزمندگان ایران اسلامی تصمیم داشتند به هر نحو ممکن سرزمین های اشغالی و خرمشهر را آزاد کنند. پس طبیعی و منطقی بود که هر دو نیروی مدافع و تکاور حداکثر امکانات موجود و ممکن خود را در این منطقه متمرکز و تلاش های گسترده ای را برای نیل به اهداف خود انجام دهند و لذا تلاش های عملیاتی برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده