درمانگران رزمنده(32)
سنگهاي خارقالعاده - ذبيحالله سميعي1 يكي از خاطرات حيرتانگيز من در رشتة پزشكياري ـ تكنسين راديولوژيـ اين بود كه در بين مجروحان، به يك مرد بسيجي سي ساله كه اهل دزفول و نانوا بود، برخورد كردم، ولي در هيچ جاي بدن اين بيمار اثري از تركش نبود و از لحاظ جسمي هم سالم بود.

ما اين بيمار را به بيمارستان صحرايي، كه در پنج كيلومتري اهواز بود، منتقل كرديم. وي علي‌رغم اينكه هيچ جاي بدنش نشاني از تركش نداشت، احساس درد شديدي مي‌كرد و از درد به خود مي‌پيچيد. وي را براي راديوگرافي به بيمارستان اهواز منتقل كرديم و من همراه اين بسيجي به بيمارستان رفتم. پس از انجام راديوگرافي سادة شكم K.U.B متوجه شديم كه هر دو كلية بيمار، سنگ‌ساز بوده و در هر كليه دوازده عدد سنگ به اندازه تخم گنجشك وجود دارد، در حالي كه بيمار اصلاً متوجه آن نشده بود. جالب اينكه در طي اين مدت، اين شخص در جبهه بوده و هيچگونه دردي را احساس نكرده بود. پزشكان از اين بيمار و ديدن سنگ‌هاي كلية او، آن هم به تعداد دوازده عدد در هر كليه، واقعاً شگفت زده شده بودند به‌طوري كه اين عكس‌ها را در كنفرانس دانشجويي بيمارستان اهواز به نمايش گذاشتند.

پانوشته:

1- سروان بازنشسته در پايگاه چهاردهم شكاري نيروي هوايي ارتش.

منبع: درمانگران رزمنده، منتظر، رضا،1386، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده