نماز در آیینه خاطرا رزمندگان(20)
هنگام ظهربراي اقامه نماز، صرف نهار و استراحت،كار تعطيل شد. به كريمي گفتم : برويم داخل سنگر براي خواندن نماز و استراحت او با تواضع و فروتني گفت : من نماز را چون اوّل اذان است، همين جا مي خوانم، شما به سنگرهاي خود برويد. گفتم : امّا از اينجا تاسنگر فقط پنج دقيقه بيشتر راه نيست .

وعده ديدار

سروان  جواد سالميان

 

شهيد؛ ستوانيكم بهنام كريمي يكي از رزمندگان با ايمان و بااخلاص تيپ هوابرد شيراز بود و در منطقه عملياتي سومار دركردستان انجام وظيفه مي كرد. رفتار او با سربازان با صميميت و محبت توأم بود، به طوري كه گاهي اگر سربازي را درهنگام نگهباني خسته مي ديد، بامهرباني به وي مي گفت : « توبرو استراحت كن، اسلحه ات را به من بده تا نگهباني بدهم »

او ارادت خاصي  به حضرت فاطمه (سلامُ الله عليها)  نشان مي داد، ازآن حضرت سخن به ميان مي آورد و به او توسل مي جست و ياري مي طلبيد . روزي درحالي كه نمي توانست هيجان  و خوشحالي اش را پنهان كند گفت :  درخواب بانوي بزرگوار رامشاهده كرده ام كه بامحبت خاصي  بامن سخن گفته و فرموده است كه به زودي به نزد ما خواهي آمد.

درسال 1366 درمنطقه سومار درمحور « سلمان كشته »  و مقابل تپه « شترمیل» ازابتداي صبح مشغول كندن سنگرهاي جديد بوديم . شهيد كريمي نيز دركنار سربازان حضور داشت . هنگام ظهربراي اقامه نماز، صرف نهار و استراحت،كار تعطيل شد. به كريمي گفتم : برويم  داخل سنگر براي خواندن نماز و استراحت او با تواضع و فروتني گفت : من نماز را چون اوّل اذان است،  همين جا مي خوانم، شما به سنگرهاي خود برويد.

گفتم : امّا از اينجا تاسنگر فقط پنج دقيقه  بيشتر راه نيست .

گفت : ممكن است در فاصله  همين پنج دقيقه به شهادت برسم، حيف است نماز اوّل وقت را از دست بدهم . اگر توفيق شهادت داشتم، دراين مكان مقدس به شهادت نايل خواهم شد.

 

          من به طرف سنگرحركت كردم . بعداز وضو به سنگر آمدم، آماده نماز شدم كه تلفن زنگ زد. گوشي را برداشتم . درعين ناباوري خبر شهادت كريمي به اطلاع من رسيد. اين رزمنده با ايمان درحال اقامه نماز به علت اصابت تركشهاي خمپاره به سرو قلب وي به شهادت نايل شد.

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده