درمانگران رزمنده(30)
روحیه ایثارگری سرهنگ دکتر اباذر خاکباز در نيمة دوم سال 1363 به پايگاه هوايي دزفول منتقل شدم و بارها شاهد ايثارگري مجروحان و رزمندگان عزيز بودم. در پاييز سال 1365 هنگام اذان ظهر، 54 فروند از هواپيماهاي دشمن بعثي به طور متناوب، پايگاه هوايي و شهرهاي دزفول، انديمشك و بسيج مستقر در اطراف را مورد حمله قرار دادند كه تعداد زيادي شهيد و مجروح در پي داشت. بيشتر آنها از رزمندگاني بودند كه در ايستگاه راه آهن انديمشك مجروح شده و اكثرشان جراحات عميقي داشتند.

سربازي را مشاهده كردم كه روده‌هاي او به علت اصابت تركش به جدار شكم، از لابلاي تكمه‌هاي لباسش بيرون زده بود ولي هوشيار بود. وقتي به سراغ او رفتم، گفت دكتر من حالم بد نيست و مي‌توانم تحمل كنم؛ به سراغ مجروحان ديگري كه حالشان بدتر است برويد و به آنها كمك كنيد. از ايثارگري و روحية بالاي او متعجب شدم.

پانوشته:

1- متخصص گوش و حلق و بيني و معاون سابق اداره بهداشت و درمان نيروي هوايي ارتش.

منبع: درمانگران رزمنده، منتظر، رضا،1386، انتشارات ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده