فاتحان خرمشهر(12)
امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل تک دوم دشمن تک دوباره دشمن در ساعت 0830 با یگان های مکانیزه باز هم از جناح راست و چپ در منطقه سرپل آغاز شد. توپخانه های دشمن ضمن پشتیبانی یگان های تک ور، آتش سنگین و مداومی را برای قطع عقبه یگان های مستقر در سرپل سرخه نادری اجرا کردند؛ اما در اثر مقاومت نیروهای خط مقدم پدافندی و اجرای مؤثر و دقیق آخرین آتش های حفاظتی یگان های توپخانه و پشتیبانی مؤثر هوانیروز و نیروی هوایی تک دشمن سد گردید

تک سوم دشمن

گویا دشمن تصمیم گرفته بود به هر نحو ممکن در همین روز با انهدام تجهیزات و نیروهای ایرانی در منطقه سرپل از رودخانه کرخه عبور کند، زیرا در ساعت1100 باز با یگان های پیاده تازه نفس تک خود را از جناحین راست و چپ منطقه سرپل آغاز کرد. فرمانده سپاه دشمن این بار برای کمک به نیروهای تک ور لشکر۱۰ زرهی، نیروی قابل ملاحظه ای را از لشکر1 مکانیزه به طور همزمان در منطقه شوش به سمت رودخانه کرخه به حرکت در آورد.

دشمن با این عمل می خواست ضمن تجزیه امکانات رزمندگان ایران، از تمرکز و تقویت نیروهای مستقر در منطقه سر پل جلوگیری کند همچنین در پیشروی یگان های تک ور لشکر10 زرهی تسهیلاتی را فراهم کند.

نیروهای پیاده دشمن تحت پوشش و پشتیبانی آتش شدید توپخانه در منطقه سرپل، به خطوط مقدم پدافندی نزدیک شدند و دوباره رزم نزدیک و جنگ تن به تن در سنگرها از سر گرفته شد. انگیزه استقامت و پایداری در حفظ سنگرهای خودی موجب وارد کردن تلفات سنگین به دشمن شد، به گونه ایی که نیروهای دشمن با به جا گذاشتن تعداد زیادی کشته و زخمی وادار به عقب نشینی و فرار شدند و در این میان دو نفر از سربازان عراقی  پناهنده و۱۴ نفر به اسارت در آمدند

آتش موثر توپخانه و پشتیبانی بالگردهای جنگنده هوانیروز و نیروی هوایی ضمن کمک به مدافعین در سرپل به نیروهای در حال حرکت لشکر1 مکانیزه در منطقه شوش تلفات و خساراتی وارد و آنها را وادار به توقف کرد.

در ساعت1400 عصر گزارش های رسیده از دیده بانان توپخانه در سرتاسر منطقه حاکی از این بود که نیروهای عراقی در حال عقب نشینی و فرار هستند

تک چهارم دشمن

فرمانده لشکر۱۰ زرهی که انتظار چنین مقاومتی را از رزمندگان ما نداشت، تصمیم گرفت با استمرار تک و وارد عمل کردن یگان های تازه نفس، نیروهای پدافند کننده را خسته و فرسوده کند و با وارد کردن تلفات و خسارات، قدرت رزمی آنها را تقلیل داده و وادار به ترک موضع کند. لذا این بار تک دشمن در ساعت1500 عصر با یگان های تانک آغاز شد. پیشروی یگان های تانک در ابتدا بدون برخورد به مانع عمده ای ادامه داشت ولی با رسیدن به تیررس تانک ها و سایر جنگ افزارهای ضدتانک مستقر در مواضع آرایش شده در خطوط مقدم پدافندی، با آتش سنگین و مؤثر ضد تانک مواجه شدند. دشمن به منظور اجتناب از خسارات بیشتر از ادامه پیشروی منصرف شد و به سمت مواضع قبلی عقب نشینی کرد.

تک پنجم دشمن

فرمانده لشکر10 زرهی که در ساعت1700 عصر دوباره با یک یگان تانک دیگر از سمت ارتفاعات علی گره زد وارد منطقه نبرد شده بود، حمله جدیدی را شروع کرد؛ ولی این بار نیز در اثر مقاومت مدافعین با دادن تلفات و خساراتی مجبور به عقب نشینی شد.

تک ششم دشمن

نیروهای متجاوز که از تک های متوالی در طول روشنایی روز نتیجه ای نگرفته بودند، آخرین تلاش خود را در اجرای تک شبانه متمرکز کردند. در همین راستا در ساعت1900 با یگان های مکانیزه و تانک، تک جدیدی را آغاز کردند، ولی به دلیل روشنایی گلوله های منور یگان های خودی که از قبل پیش بینی و طرح ریزی شده بود و با اجرای انبوه آتش پشتیبانی بازدارنده و مقاومت رزمندگان خط مقدم پدافندی، امکان پیشروی برای دشمن میسر نگردید.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده