پرسش و پاسخ هفته
شما گفتید شعار ما جنگ جنگ تا رفع فتنه بود، حال آنکه ما روی دیوارها و پرچم­ها و تصاویر دیدیم شعار جنگ جنگ تا پیروزی است. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

بعد از فتح خرمشهر دو نظریه وجود داشت. اول پذیرش آتش­بس کلی عراق که به دلیل اینکه ایران به حقوق و خواسته­های بر حق خودش نمی­رسید به طور قاطع مردود شد. دوم ادامه جنگ تا رفع فتنه، یعنی ادامه جنگ تا انهدام قدرت نظامی و ماشین جنگی عراق و حذف صدام ـ که خود قلب فتنه بود.

البته بعدها از سوی سیاسیون نظریه سومی تحت عنوان «جنگ جنگ تا یک پیروزی» مطرح گردید که بر اساس آن نقاط حساسی از خاک عراق به تصرف ایران دربیاید، و این نقطه ضعفی برای عراق در میز مذاکره بوده و باعث شود ما با دست پر حضور پیدا کنیم که مبتنی بر آن شرق بصره، جهت عملیات انتخاب گردید.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده