فاتحان خرمشهر(7)
امیر سرتیپ2 سید علی اکبر موسوی قویدل عملیات آفندی لشکر21 پیاده حمزه در23 مهر در روزهای اول جنگ برآورد مسئولان نظامی و غیرنظامی از قدرت رزمی ارتش ایران و ارتش عراق صحیح و منطقی نبود. تصور بر این بود که یگان های ارتش عراق با توجه به امکانات محدود و آمادگی رزمی پایین یگان های ارتش ایران توانسته است در چند روز اول جنگ در مناطقی موفق به پیشروی شود و اگر حملات متقابلی توسط ارتش ایران اجرا شود، نیروهای عراقی یارای مقاومت نداشته و فرار خواهند کرد.

این طرز تفکر در فرماندهان رده بالای ارتش هم رسوخ کرده بود، به طوری که در ابلاغ مأموریت آفندی نیازی به تهیه برآوردهای فرماندهی، ستادی و تهیه طرحهای منطقی واصولی نمی دیدند.

ضمن اینکه با رسیدن یگان های رزمی لشکر21 حمزه به منطقه در حالی که قسمتی از یگان های پشتیبانی رزمی و کلیه یگان های پشتیبانی خدمات رزمی در مسیر راه در قطار و یا در تهران منتظر حرکت بودند. در19  مهر ماه به طور شفاهی از رده بالا مأموریت آفندی ظرف مدت48 ساعت آینده به لشکر21 حمزه ابلاغ گردید. در این مدت زمان محدود و کوتاه امکان شناسایی و طرح ریزی در رده های فرماندهی که هیچ گونه آشنایی قبلی به منطقه نداشته و هنوز فرمانده و آتشبار ارکان توپخانه لشکر وارد منطقه نشده بودند، میسر نبود.

با درخواست های مکرر مسئولان لشکر در به تأخیر انداختن تک، به منظور فراهم شدن امکانات، فقط با دو روز تأخیر در اجرای تک موافقت شد. گروه رزمی291 تانک اعزامی از لشکر77 پیاده که به سبب قطع خط راه آهن به منطقه وارد شده بود، تحت امر لشکر21 حمزه قرار داده شد.

تعجیل در اجرای تک، امکان رعایت اصول عملیات آفندی (شناسایی، کسب اطلاعات از دشمن و زمین، طرح ریزی در رده های فرماندهی و…) و حضور بقیه یگان ها در منطقه میسر نگردید با شناختی که به سبب خدمت در تیپ دزفول در سال های قبل داشتم و با بهره گیری از افسران آشنا به منطقه به این نتیجه رسیدیم که از دهلیز مناسبی که از پای پل کرخه با دور زدن ارتفاعات شمالی منطقه که به که به پشت تپه های علی گره زد منتهی می شد، برای یگان پیاده استفاده شود.

تلاش اصلی بادور زدن مواضع پدافندی دشمن از طریق دهليز شمالی ( پای پل کرخه – شمال تپه های خرولی – اسکندر خندان – سپتون – دهلیز شرقی – تپه های350 و شاوریه) برای تصرف تپه های علی گره زد و تهدید عقبه دشمن بود که با اجرای تک تیپ3 پیاده در شمال، سمت راست منطقه انجام گرفت.

در حالی که تیپ1 پیاده هم با عبور از نیروهای تیپ2 زرهی دزفول در سرپل غرب رود خانه کرخه در سمت سه راهی قهوه خانه – علی گره زد با تیپ3 الحاق شد و گروه رزمی291 تانک با عبور از تیپ2 زرهی دزفول در سمت سه راهی قهوه خانه – تپه ابو صلیبی خات، تپه های مزبور را تصرف می کرد.

منبع: فاتحان خرمشهر، ابوعلی، زهرا،1388، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده