زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -6)
سلام ورزش جعفر، ببین همه دارند ورزش می کنند... هر کدام رشته ای را انتخاب کرده اند، تو می خواهی کدام رشته ورزشی را انتخاب کنی؟ فوتبال... من فوتبال را انتخاب می کنم. فوتبال ورزشی است سراپا تحرک و پویایی. در این ورزش ساق ها و مغز ها پا به پای هم کار می کنند... این دو عامل در کنار و خدمت هم، یک فوتبالیست خوب می سازند...

برای جعفر که آرمان های بزرگ و پر دردسر در پیش دارد، فوتبال تمرین و تخته پرش مناسبی است…

جعفر در فوتبال خوش می درخشد و به تیم پاس دعوت می شود…

فاصله خانه تا ورزشگاه ده کیلومتر است و جعفر تمام این راه را با دوچرخه اش رکاب می زند… با روحیه، پر تلاش و گریزان از تن آسایی.

فوتبال، ورزش مورد علاقه و توجه جعفر است…

پس از عضویت در تیم پاس، موفقیت دیگری نصیب جعفر می شود: عضویت در تیم نوجوانان اصفهان. پست جعفر در بازی فوتبال هافبک وسط است…

موفق باشی جعفر فوتبالیست…

 

منبع : حدیث ماندگاری، زنده به عشق، جلد13، آذر آیین، قباد، 1390، انتشارات سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده