درمانگران رزمنده(20)
ابتکار عمل در نجات مجروح جنگی برزو قیصری در يكي از همان روزها، حدود ساعت سه بعد از ظهر بود كه چند مجروح بدحال را آوردند. تركش به رية يكي از آنها اصابت كرده بود. جراح براي او چست تيوب (Chest Tube) زد. مجروحان را با بالگرد اعزام كرديم. بيش از ده دقيقه از پرواز نگذشته بود كه ناگهان يك هواپيماي ميگ عراقي به بالگرد ما حمله و اطراف ما را گلولـه باران كرد. خلبان با سرعت و مهارت بالگرد را در شيارهاي بين دو كوه فرود آورد و سريعاً مجروحان را با برانكارد از بالگرد بيرون كشيديم.

بهار سال1362 ، عملياتي در منطقة سومار انجام شد. در بيمارستان صحرايي سومار كه 60 تختخوابي بود، به‌عنوان پزشكيار خدمت مي‌كردم.

در آن بيمارستان يك گروه كامل جراحي داشتيم كه بعضي از مجروحاني را كه نياز به عمل فوري داشتند، جراحي و پس از 24 ساعت بستري به ردة عقب، كه بيمارستان داخل شهر بود، اعزام مي‌كردند.

در يكي از همان روزها، حدود ساعت سه بعد از ظهر بود كه چند مجروح بدحال  را آوردند. تركش به رية يكي از آنها اصابت كرده بود. جراح براي او چست تيوب (Chest Tube) زد. مجروحان را با بالگرد اعزام كرديم. بيش از ده دقيقه از پرواز نگذشته بود كه ناگهان يك هواپيماي ميگ عراقي به بالگرد ما حمله و اطراف ما را گلولـه باران كرد. خلبان با سرعت و مهارت بالگرد را در شيارهاي بين دو كوه فرود آورد و سريعاً مجروحان را با برانكارد از بالگرد بيرون كشيديم. مجروحي كه ريه‌اش تركش خورده بود، سرباز ترك زباني بود كه از درد شديد مي‌ناليد. حدود نيم ساعت در شيارهاي كوه مخفي شديم. ميگ عراقي همچنان در اطراف كوه دور مي‌زد، ولي ما را پيدا نمي‌كرد.

در همان حين مصدوم ريوي فرياد زد كه ادرار دارم ولي نمي‌توانست ادرار كند و متأسفانه وسايل سونداژ هم همراه نداشتيم. تمام تجربة‌ خود  را به كار بردم ولي مؤثر واقع نشد.

مداوم از خدا كمك مي‌خواستم. سرانجام يك عدد آنژيكوت را به داخل مثانه زدم و ادرار بيمار با آنژيكوت تخليه شد. محل زدن آنژيكوت را با گاز استريل پوشاندم و بيمار دوباره آرامش خود را به دست آورد.

پس از اطمينان از رفتن ميگ عراقي دوباره مجروحان را سوار بالگرد كرده و پرواز كرديم تا به بيمارستان شهري رسيديم. از آن خلبان زبردست و با تجربه كه كُرد زبان بود بي‌نهايت تشكر كردم.

از خداوند شاكر و سپاسگزارم كه به ما توفيق داد كه بتوانيم به آن مجروحان خدمت كرده و آنها را با موفقيت به بيمارستان داخل شهر برسانيم.

پانوشته:

1– سروان بهداري نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران.

منبع: درمانگران رزمنده، منتظر، رضا،1386، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده