حدیث عاشقان(56)
اولويت با كم درآمد ها است اين خاطره ازص128 كتاب «پاكبازعرصه عشق» به روايت «سرهنگ محمد علي شاه حيدري» انتخاب شده است. يكي از برنامه هاي شهيد ستاري كمك به خانواده هاي كم درآمد نيروي هوايي بود. ايشان تصميم گرفتند در مجتمع مسكوني قصر فيروزه2 محلي را براي كار و فعاليت خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست تأسيس كنند تا بدين طريق هم توليد به دست آيد و هم خانواده ها از دسترنج خودشان منبع درآمدي داشته باشند. از اين رو دستوراحداث كارگاه خياطي را دراين مجتمع مسكوني صادركردند.

تيمسار بعد از مدتي كار را پيگيري مي كنند و مي بينند هنوز انجام نشده است. به قصر فيروزه مي روند و همه كساني را كه به نوعي درانجام آن كار نقشي داشته اند، احضار مي‌كنند. من و چند تن از فرماندهان كه از ماجرا باخبرشديم، بلافاصله به قصر فيروزه رفتيم. تيمسارعلت عدم انجام كار را پرسيدند، يكي از فرماندهان گفت:

ما از اداره مهندسي  درخواست تهيه نقشه كرده ايم.  ولي هنوز مهندسين نيامده اند.

تيمسارگفتند: بـراي ساخت يك سوله نقشه مهندسي لازم نيست. برويد يك متر ومقداري گچ بياوريد! من خودم نقشه اش را مي كشم.

بعد از اينكه وسايل را آوردند، تيمسار باكمك بنده و دوسه نفر ديگر نقشه يك سوله را درآنجا پياده كردند وسپس به من گفتند: ا ين هم يك نقشه مهندسي،  حالا شما چهار تا مثل همين را دركنار اين پياده كنيد.

ازآن روز ساخت كارخانه آغازشد وبا پي‌گيري هاي مستمر تيمسار در مدت كمي ساخت سوله ها به پايان رسيد. ايشان تعداد60 دستگاه چرخ خياطي تهيه كردند ومسئوليت كارگاه را به جناب ســروان « علي سياهپوشان» سپردند.

تيمسار ضمن دادن رهنمودهايي از ايشان خواستند اولويت كار را به خانم هايي بدهند كه شوهر خودرا ازدست داده اند و چنانچه كارخياطي  بلد نيستند، به آنها آموزش داده شود.

اين كارگاه خياطي به پيشنهاد تيمسارستاري « مجتمع فني وحرفه اي شهيد بهشتي»  نامگذاري شده است.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده