آتش دل(28)
همسنگران همسنگران جبههها گرد هم آييد نام آوران دشت گمنامي كجائيد اي فاتحان خطة فاو و شلمچه محنت كشان صحنة درد حلبچه ديروز ما از عشق گرما گرم بوديم شور آفرينان مصاف و رزم بوديم ديروز فخر ما نبردي آتشين بود ايثار و غيرت با وجود ما عجين بود

ديروز سيمامان حرارت از حيا داشت

 

رهبر به بازومان گلي از بوسه مي‌كاشت

ديروز هر شهري چه‌ها بود از حماسه

 

هر سنگري مهد خدا بود از حماسه

امروز ، روز جنگ فرهنگي است ، ياران

 

وضعيت اين جامعه ، جنگي است ، ياران

آتش فروزي عدو ، بي صوت و نور است

 

در بوتة صد امتحان ، عشق و شعور است

با مسخ فرهنگي اجانب حمله كردند

 

هر شهر ما را صحنه‌اي از جبهه كردند

قلب جوانان وطن ، بنگر هدف شد

 

هنگام جانبداري از دين و شرف شد

ياران همسنگر ، زمان همت ماست

 

آماج ترفند اجانب ، ملت ماست

همسنگران جبهه‌ها ، پا در ركابند

 

چون تحت امر ديده بان انقلابند

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده