پرسش و پاسخ هفته
برخی اعتقاد دارند مثلث هاشمی، موسوی و رضایی باعث شد که حضرت امام (ره) پایان جنگ را بپذیرد. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ، وضعیت حاکم بر جبهه­ها و آقای موسوی به عنوان نخست وزیر کشور در رابطه با مسائل سیاسی و تنگناهای اقتصادی کشور و چگونگی ادامه پشتیبانی از جبهه­ها و آقای محسن رضایی هم نیازهای تجهیزاتی و لجستیکی مورد نیاز برای ادامه جنگ را مسلماً به استحضار حضرت امام(ره) می­رساندند و باتوجه به نظر این مسئولین و اعضای شورای عالی دفاع و سایر مسئولین ذی­ربط کشور، حضرت امام(ره) تصمیمات مقتضی را در مورد پایان جنگ اتخاذ و ابلاغ فرمودند.

البته حضرت امام(ره) در صحبت­های بعدی خودشان فرمودند:

«جنگ ما تمام نشده، جنگ ما ادامه دارد. از اول ادامه داشته است و الآن هم ادامه دارد. چون جنگ مابین حق و باطل است. جنگ مابین اسلام و کفر است، جنگ مابین فقر و غناست.»

حضرت امام(ره) با پذیرش قطعنامه صحنه جنگ را عوض کردند. یعنی از صحنه نظامی به صحنه سیاسی آوردند. جنگ از فاز نظامی خارج شد و به فاز سیاسی درآمد. درواقع یک ابتکار ظریفی انجام دادند و شما دیدید که بعد از این صحنه همه­چیز به نفع ما تغییر کرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده