پرسش و پاسخ هفته

برخی اعتقاد دارند مثلث هاشمی، موسوی و رضایی باعث شد که حضرت امام (ره) پایان جنگ را بپذیرد. پاسخ زیر...

حدیث عاشقان(55)

احساس بي سرپرستي نمي كردم! اين خاطره از ص100 كتاب « پاكبازعرصه عشق» به روايت «همسر يكي از پرسنل متوفي»...

شهید صیاد در کلام یاران(17) – آقای مهدی صیادشیرازی

اهتمام به نماز اول وقت خاطرات از پدر بزرگوارمان زیاد است، لکن قلم­ها از بیان آنها قاصر است. نماز مغرب...

نماز در آیینه خاطرات رزمندگان(14)

آنچه بيش ازهمه، چنين روحيه قدرتمندي را درآزادگان به وجود مي آورد، ايمان به خدا و به خصوص نماز و...

خلبانان(47)

خدا خواست سرهنگ خلبان رضا بيژن نژاد - اگر ما اين مريض را تا ده دقيقه ديگر به اهواز برسانيم...

زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -2)

جور استاد به ز مهر پدر جعفر دست در دست پدر به سوی دبستان می رود... هفت ساله است با...