شهید صیاد در کلام یاران(16)
دائم­الوضو بودن - سرهنگ علی مرادی شهید صیاد یک محافظ داشت که اهل ارومیه بود. او نقل می­کرد که ایشان در یکی از عملیات­ها، 48 ساعت نخوابیده بود. بعد از گوش دادن به اخبار ساعت 1400، به من گفت پنج دقیقه می­خوابم و بعد مرا بیدار کن. محافظ گفت: دلم برای ایشان سوخت و گفتم که بادا باد، من سه ربع بعد ایشان را بیدار می­کنم، در نهایت مرا تنبیه می­کند و به یگانم برمی­گرداند.

 ایشان عادت داشت بعد از بیدار شدن از خواب تجدید وضو می­کرد و همیشه با وضو و طهارت بود (کسانی که اهل این کار هستند می­دانند که این کار در تصمیم­گیری مؤثر است). وقتی ایشان را بیدار کردم، شهید صیاد ساعت را نگاه کرد و متوجه شد که دیر شده است. رو به من کرد و گفت: چرا به موقع بیدارم نکردی؟ این اولین و آخرین بار باشد. دیگر تنبیهم نکرد.

 

رفتار غیرمنتظره و باورنکردنی

سرتیپ دوم حمید شکیبا[1]

 


[1]. امیر سرتیپ دوم حمید شکیبا از همکاران شهید صیاد در هیئت معارف جنگ می­باشد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده