حدیث عاشقان(54)
خرابي سيستم هاي خنك كننده اين خاطره از ص 211 كتاب « اعجوبه قرن» به روايت «سرهنگ مسعود گودرزي» انتخاب شده است. پايگاه اميديه ازجمله پايگاههاي نيروي هوايي بود كه پس ازجنگ، عملياتي شد و با اعزام کارکنانی ازتخصص هاي گوناگون به اين پايگاه مهم و راهبردی، يكي از مقرهاي اصلي پرواز جنگده ها براي سركوبي دشمن بود.

قبل از سال1360،كه فرماندهي اين پايگاه نوپا و درعين حال مهم را به شهيد اردستاني بسپرند، بسياري از پروژه هاي تأسيساتي، خدماتي  و … ناتمام مانده بود و يا اينكه اصلاً پيش بيني نشده بود. يكي از كارهاي مهم شهيد اردستاني دربدو فرماندهي، آماده سازي خانه هاي سازماني بود كه کارکنان بدون هيچ دغدغه خاطري از نظرسكونت خود وخانواده شان مشكلي نداشته باشند.

از نزديك شاهد بودم؛ به رغم مسئوليت مهمش درجنگ و با وجود اين‌كه فرمانده پايگاه‌بود، در روز چندين ماموريت جنگي انجام مي داد وپس از فارغ شدن از پرواز تا پاسي ازشب  به مديريت امور و راه اندازي پروژه هاي  دردست انجام، ازقبيل تكميل منازل مسكوني، احداث نانوايي و… مي پرداخت.

درآن شرايط سخت جنگي كه اكثر کارکنان، خانواده هاي خودرا براي دورماندن از منطقه جنگي به اماكن امن فرستاده بودند، خانواده شهيد اردستاني همواره درپايگاه بودند و اين خود قوت قلبي براي ساير کارکنان بود.

درپايگاه اميديه، منازل مسكوني متعددي است كه كوچكترين آنها يك اتاقه است و بزرگترينشان پنج اتاقه، شهيد اردستاني به رغم اينكه فرمانده بود وتمام اختيارات پايگاه را به عهده داشت، درمنزل سه اتاقه اي ساكن شده بود كه در پرت ترين نقطه پايگاه  قرار داشت.

سال اول راه اندازي پايگاه «سال1360» سامانه هاي خنك كننده از وضعيت مطلوبي برخوردار نبودند، با وجود پي گيري هاي آن شهيد بزرگوار، برخي خانواده ها در بحبوحه فصل تابستان دچار مشكل سامانه خنك كننده مي‌شدند. وقتي شهيد اردستاني متوجه می شد كه بخشي ازمنازل با چنين مشكلي مواجه شده اند، براي اين‌كه باآنها شرايط مشابهي داشته باشد، دستگاه خنك كننده منزلش را مي بست. و در اولين فرصت دستور مي داد تا از آن بخش رفع عيب كنند.

اين عمل اخلاقي  واسلامي آن فرمانده انقلابي كه نشأت گرفته از سيره رهبران ديني بود، درسي عملي براي همه ما و خانواده هايمان مي شد و صبر و تحملمان را دربرابر مشكلات صد چندان مي كرد. چرا كه او خستگي و خواب را اززندگي خود حذف كرده بود و همانند پدري دلسوز، تمام طول شبانه روز را در رفع مشكلات کارکنان  همت مي گمارد.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده