شهید صیاد در کلام یاران(16)

دائم­الوضو بودن - سرهنگ علی مرادی شهید صیاد یک محافظ داشت که اهل ارومیه بود. او نقل می­کرد که ایشان...

سخنرانی امیر سرتیپ آراسته به مناسبت اربعین در جمع کارکنان هیئت معارف جنگ سپهبد شهید صیاد شیرازی، آبان 1396 (بخش دوم)

شهید صیاد چرا این جا را هیئت معارف جنگ نام نهاده؟ در جلسه قبل شورای سیاست گذاری، عزیزی صحبت کرد...

زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی-1)

من زنده می مانم اصفهان محله منار جنبان، خانواده حاج محمد تقی نصر اصفهانی حال عجیبی دارند... آمیزه ای در...

دفاع آرمان طلبانه در اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) – سرهنگ سيد محسن يارند

چکيده: هر جنگ جدا از نتايج آن، داراي درسهاي فراواني براي طرفين و ساير كشورها ميباشد. هشت سال دفاع مقدس...

خلبانان(46)

استقبال سرگرد عين الله حسن زاده ما چون لباس شخصي نداشتيم، براي آنكه گشتي بزنيم، به داخل شهر رفتيم. مردم...

نماز در آیینه خاطرات رزمندگان(13)

نماز،نيروي ماوراء قدرت سرباز عليرضا محمود زاده روز دوم اسارت بود كه مارا به قسمت شرقي پادگان بصره بردند و...

حدیث عاشقان(54)

خرابي سيستم هاي خنك كننده اين خاطره از ص 211 كتاب « اعجوبه قرن» به روايت «سرهنگ مسعود گودرزي» انتخاب...