خلبانان(45)
نجات دوخلبان سرهنگ حميد صديق شجاع در عمليات فتحالمبين، ما در قرارگاه نصر بوديم. دشمن درمنطقة عملياتي قرارگاه نصر به شدت مقاومت ميكرد، به طوري كه ما براي ادامه عمليات از قرارگاه هاي ديگر كمك گرفتيم و بالاخره مقاومت نيروهاي دشمن را در آن منطقه درهم شكستيم.

   در اين عمليات، يكي از بالگردهاي ما، هدف گلوله‌هاي مستقيم تانك دشمن قرارگرفت و درآسمان آتش‌گرفت. همة ما انتظار آن را داشتيم كه خبر شهادت خلبانان را كه جناب طباطبايي و جناب آهنگراني بودند، بشنويم كه ناگهان جناب صفارمقدم كه براي بررسي اوضاع به بالاي سر بالگرد رسيده بود، بدون توجه به حجم آتش دشمن اعلام كرد كه خلبانان زنده‌اند و در يك پرواز متهورانه آن دو خلبان را كه مقداري هم سوخته بودند، نجات داد و به پشت جبهه تخليه كرد.

   اين مسئله واقعاً به خلبانان ما روحيه داد و خلبانان ما مراحل بعدي را با انگيزة بيشتري دنبال كردند.

   كه جناب صفارمقدم بعدها در جبهه غرب به فيض شهادت نائل آمدند و پيكر پاك ايشان پس از سالها به خانواده‌اش رسيد.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده